Themadocument

Samenwerken aan een kansrijke start

In dit themadocument vind je meer informatie over hoe samenwerking verloopt binnen de aanpak Kansrijke Start. Zodat meer kinderen de start krijgen in het leven die ze nodig hebben.

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Om de aanpak Kansrijke Start lokaal en regionaal vorm te geven, is een goede samenwerking van belang. Het gaat hierbij om een brede samenwerking: met partners uit het medische en het sociale domein, met partners uit de informele ondersteuning en zorg en natuurlijk ook met (aanstaande) ouders zelf.
In dit document kijken we naar lokaal en regionaal samenwerken en naar mogelijke partners van coalities. Ook delen we ervaringen, tips en lessen voor het vormen, onderhouden en bestendigen van coalities. Dit helpt je bij de aanpak van een Kansrijke Start, nu en in de toekomst.

Meer materiaal over dit thema

Eerste 1000 dagen van een kind