Themadocument

Samenwerken aan een kansrijke start

In dit themadocument vind je meer informatie over hoe samenwerking verloopt binnen de aanpak Kansrijke Start. Zodat meer kinderen de start krijgen in het leven die ze nodig hebben.

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Om de aanpak Kansrijke Start vorm te geven, is een goede samenwerking van belang. De kern van Kansrijke Start is het sociaal, medisch en informeel domein met elkaar verbinden. Daarbij gaat het om beleidsmakers, bestuurders, professionals, partners uit de informele ondersteuning en (aanstaande) ouders en hun netwerk. In dit document vind je voorbeelden van en informatie over coalities Kansrijke Start en tips voor het bouwen, onderhouden en verduurzamen van coalities.

Meer materiaal over dit thema

Eerste 1000 dagen van een kind
Naar boven