Themadocument

Bouwstenen en succesfactoren van de aanpak Kansrijke Start

In dit document vind je de bouwstenen en succesfactoren voor de aanpak Kansrijke Start. Zodat meer kinderen de start krijgen in het leven die ze nodig hebben.

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Meerdere factoren beïnvloeden een kansrijke start. Niet alleen medische, maar juist ook sociaal-economische factoren. Voor het verbeteren van een kansrijke start is daarom een brede, domeinoverstijgende aanpak nodig. De mogelijkheden en behoeften van (aanstaande) ouders staan in deze aanpak centraal.
In dit document lees je meer over de factoren die bijdragen aan een kansrijke start, en over de bouwstenen en succesfactoren van een aanpak Kansrijke Start. In dit themadocument delen we ervaringen, tips en voorbeelden.

Meer materiaal over dit thema

Eerste 1000 dagen van een kind