Praktijkvoorbeeld Kansrijke Start

Hoe is het nu met…..de coalitie Kansrijke Start in Borsele?

De gemeente Borsele werkt sinds 2021 met partners samen aan Kansrijke Start. Hoe verloopt deze samenwerking, waar hebben zij aan gewerkt en wat levert de samenwerking op? Wij vroegen het aan Ilse van Bremen (CJG gemeente Borsele), Liza Slager (Gemeente Borsele) en Marika van der Linde – Brueren (POP poli Emergis/ADRZ). Zij nemen ons mee in de stappen die gezet zijn. Elkaar leren kennen is een belangrijke basis voor de coalitie.

Gezamenlijke speerpunten

Ilse, één van de twee trekkers van de coalitie, vertelt: “Onze eerste officiële startbijeenkomst met partners was in februari 2021. De kennismaking stond centraal net als de vraag waar we samen mee aan de slag willen in Borsele. Na de startbijeenkomst waren er sessies met partners waar twee gezamenlijke speerpunten uitgekomen zijn: ‘Vroegsignalering & tijdige inzet van passende ondersteuning’ en ‘Passend en afgestemd aanbod’. Partners gaven zelf aan, aan welk speerpunten zij wilden werken die vervolgens  in twee werkgroepen zijn uitgewerkt. Samen werken aan iets concreets zorgde voor verbinding.”

Investeren in ‘samen’

“Elkaar leren kennen is een belangrijke basis voor de coalitie”, vertelt Ilse. “Dat begint bij een goede start van de coalitie, investeren in elkaar leren kennen, in het ‘samen’ en wat verbindt.” Marika vult aan: “Er moet een goed fundament zijn waarop je samen verder kunt bouwen. Je moet op zoek naar de motivatie van partners en wat de samenwerking hen en de mensen waar zij voor werken, kan opleveren. Dat kost tijd, vooral in het begin”. Liza voegt toe: “Niet komen met je eigen agenda, maar luisteren en samenbrengen. Ga samen wat doen. Dat geeft energie. Uiteindelijk ontstond er een ‘binnenkring’ met actieve partners en een ‘buitenkring’ met partners die op de hoogte blijven en bij de jaarlijkse bijeenkomsten zijn. Iedere zes maanden komen alle partners bij elkaar, wordt er samen geluncht en terug- en vooruitgeblikt.

Trekkers duo

Ilse en Liza zijn samen de trekkers van de coalitie. Ilse vanuit de inhoud en Liza vanuit beleid. Ilse: “Zij verbindt inhoud met beleid met mij en andersom krijgt Liza weer input vanuit uitvoering voor beleid.” Liza bevestigt: “Die wisselwerking is ideaal.” Uren hiervoor zijn onmisbaar. Want werken aan het breed dragen van de coalitie en het borgen van de continuïteit vraagt steeds aandacht. Partners en trekkers kunnen uitvallen of weggaan.

Bestuurlijke betrokkenheid

Begin 2022 tekenden de bestuurders van de betrokken organisaties de intentieverklaring Kansrijke Start. Zij moeten immers achter de inzet van hun medewerkers aan de coalitie staan. Het tekenen was ook een klein feestje. Het eerste jaar van de coalitie zat erop en er waren samen concrete stappen gezet die gedeeld werden. En niet onbelangrijk, inmiddels hadden meerdere partners gemerkt dat er een wereld te winnen was door samen te werken.

Wereld te winnen door samen te werken

Marika vertelt: “Ik dacht dat de samenwerking eigenlijk al best wel goed ging maar het waren vaak alleen namen bij een telefoonnummer. De drempels zijn nu verlaagd, we kennen elkaar. Dat heeft echt veel opgeleverd. Ik neem nu zelf veel eerder contact op met de kraamzorg”. Meer samenwerking tussen het medisch en het sociaal domein is op meerdere terreinen gelukt dankzij de coalitie. De coalitie Kansrijke Start is een begrip in de gemeente. Partners die nog niet betrokken waren, benaderen nu de trekkers voor info en betrokkenheid.

Digitale klantroute

Eén van de werkgroepen heeft de zogenaamde digitale klantroute ontwikkeld. Dit is een product geworden waar meerdere professionals aan meewerkten. De route geeft een overzicht van aanbod van Kansrijke start in gemeente Borsele. Ilse geeft aan dat het goed werkt. Partners bellen elkaar n.a.v. de klantroute om af te stemmen. Zij kunnen zelf aan de hand van de klantroute informatie opzoeken en (aanstaande)ouders op weg helpen.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Marika: “We wilden met professionals uit verschillende disciplines als een soort denktank casussen bespreken en samen oplossingen verkennen. Daarvoor is het MDO opgezet”. Ontwikkelingen worden besproken en partners lichten soms specifiek aanbod toe wat de toeleiding verbetert. Het MDO is goed geëvalueerd. Partners denken met elkaar mee, benutten elkaars kennis en leren van elkaar. Marika merkt bij haar patiëntengroep dat zij het heel fijn vinden als zij ook de anderen collega’s kent. “Oh, gelukkig weet je wie dat is, hoor ik dan. Dat werkt verbindend en geeft vertrouwen.”

Armoede & schulden

De coalitie nam deel aan het leer- werktraject van Pharos over Kansrijke Start & Bestaanszekerheid. Liza vertelt, ”Meedoen geeft veel ideeën en ik werk meer samen met mijn collega ‘armoede’. We organiseerden een bijeenkomst over het thema voor de coalitiepartners. En we gaan Kansrijke Start onder de aandacht brengen bij de partners van ‘armoede en schulden’. Als je iets signaleert, wat moet je dan doen, bij wie moet je zijn? Deze vragen komen bij verschillende partners terug. Deskundigheidsbevordering, een infokaart of zorgpad bijvoorbeeld kunnen hierbij helpen. Daar gaan we de komende periode verder mee aan de slag.”

Naar boven