Podcast

‘Tien weken zwanger en ik stond letterlijk op straat.’

Het verhaal van moeder Navina maakt pijnlijk duidelijk waarom vroege signalering van problemen en een betere zorg en ondersteuning voor vrouwen en jonge gezinnen vóór, tijdens en na de zwangerschap noodzakelijk is.

Publicatie Prijs
Beluister de podcast gratis Open

In deze podcast vertelt Navina haar verhaal. De verhalen van haar en de andere twee moeders Coby en Adonia spreken voor zich. Ze maken schrijnend duidelijk waarom vroege signalering van problemen en een betere zorg en ondersteuning voor vrouwen en jonge gezinnen vóór, tijdens en na de zwangerschap noodzakelijk is. Pharos maakte deze podcastreeks voor het programma Kansrijke Start van het ministerie van VWS.

De eerste 1000 dagen van een kind zijn bepalend voor een gezonde ontwikkeling. Ze hebben grote invloed op de gezondheid en welzijn in de rest van het leven. En zelfs voor de gezondheid van volgende generaties. Als we gezondheidsverschillen in Nederland willen terugdringen, moeten we inzetten op een kansrijke start voor alle kinderen. Dat kan alleen als iedereen die betrokken is bij die start, samenwerkt. In opdracht van het ministerie van VWS werkt Pharos, aan het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start. We stimuleren gemeenten om tot duurzame samenwerking te komen tussen professionals uit zowel het medische als het sociale domein. Met als doel een betere zorg en ondersteuning in de eerste 1000 dagen voor álle kinderen.

Naar boven