Elk kind heeft recht op een kansrijke ontwikkeling. Lerend van elkaar ontdekken we samen wat de meest passende weg is.

Jitty Runia

Strategisch adviseur / projectleider

Mijn hart ligt bij het versterken van de sociale basis.
Mijn kracht zit in het verbinden en versterken van initiatieven en het vormen van netwerken.
Mijn ervaring op het gebied van strategisch advies, methodiek implementatie, samenwerkingstrajecten binnen het sociaal domein en integraal samenwerken in de wijk.

Expertise op output:
Mijn expertise ligt binnen het jeugddomein (specifiek het jonge kind) op sociale en pedagogische vraagstukken, innovaties en (integrale) samenwerkingsvraagstukken.
Overall: procesbegeleiding

Betrokken bij thema's

Eerste 1000 dagen van een kind

Elk kind heeft recht op een kansrijke ontwikkeling. Lerend van elkaar ontdekken we samen wat de meest passende weg is.

Naar boven