Leerwerktraject Kansrijke Start & Bestaanszekerheid – meld je aan!

Armoede vergroot de kans op een minder goede start voor kinderen, met chronische stress als belangrijke factor. Daarom is dit een cruciaal thema voor coalities Kansrijke Start. Hoe kun je (aanstaande) gezinnen in armoede en schulden eerder en beter ondersteunen? Waar begin je of hoe versterk je bestaande initiatieven?

Leerwerktraject Kansrijke Start & Bestaanszekerheid ’23 – ‘24 – een kijkje in de keuken

Van november 2023 tot mei 2024 namen zes coalities deel aan het leerwerktraject Kansrijke Start & Bestaanszekerheid van Pharos om hier concrete handen en voeten aan te geven.

Inspiratie opdoen en stappen zetten

Tijdens de afsluitende bijeenkomst werd duidelijk dat het leerwerktraject veel inspiratie heeft opgeleverd. De coalities hebben flinke stappen gezet om het thema op de kaart te zetten en hun aanpak concreet te maken. Ze hebben elk hun eigen manier gevonden om dit te doen, zoals:

  • de interne samenwerking tussen Kansrijke Start/Jeugd en Minimabeleid/Bestaanszekerheid binnen de gemeente is versterkt;
  • samenwerking gestart met partners uit de schulddienstverlening;
  • een themabijeenkomst over het thema om het bewustzijn te vergroten. Daarbij werd door een aantal samengewerkt met ervaringsdeskundigen.
  • het verbeteren van vroeg signalering en ondersteuning van (aanstaande) gezinnen met geldzorgen: het herkennen van de problematiek en het bespreken ervan en het toe kunnen leiden naar ondersteuning. Wat is er mogelijk in onze gemeente en welke ‘route’ spreken we af als er signalen zijn? Er worden bijvoorbeeld trainingen gespreksvoering aangeboden.
  • kind regelingen die eerder beschikbaar waren vanaf 4 jaar aangepast naar 0 jaar en/of bijeen gebracht.

Ook meedoen aan het leerwerktraject?

Wil je ook met je coalitie stappen zetten op het thema Bestaanszekerheid? We nodigen jullie van harte uit om van oktober 2024 tot en met mei 2025 deel te nemen aan dit traject. Gedurende het traject kom je een aantal keer bij elkaar met andere coalities voor kennisuitwisseling en thema bijeenkomsten. Tussen de bijeenkomst zijn er advies op maat gesprekken met een Pharos adviseur.

Wil je je aanmelden? Of wil je meer informatie?  Mail dan naar h.vanzoest@pharos.nl.

Neem alvast een kijkje bij de handvatten voor coalities Kansrijke Start Armoede en Schulden

 

Naar boven