Goeree-Overflakkee op weg naar een lokale coalitie Kansrijke Start

In de gemeente Goeree-Overflakkee werken professionals uit het sociale en medische domein aan een duurzame samenwerking. Met als doel zwangeren en ouders in een kwetsbare situatie te ondersteunen. Initiatiefnemer is ziekenhuis CuraMare dat contact legde met de gemeente om samen verder te gaan met Kansrijke Start. Tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst op 27 juni werd de aftrap gegeven voor de vorming van een lokale coalitie Kansrijke Start.

‘Bij ons in het ziekenhuis is geboortezorg voor kwetsbaren een veelbesproken onderwerp’, zegt Christa Krijger, maatschappelijk werker bij ziekenhuis CuraMare. ‘In de praktijk komen wij zwangeren tegen die kwetsbaar zijn door financiële zorgen, verslaving of psychische problemen. In een werkgroep van verloskundigen, gynaecoloog en kraamzorg komen wij één keer per zes weken bij elkaar om kwetsbare zwangeren en ouders in beeld te brengen.’

Steuntje in de rug

Christa zag bij de aanpak van Kansrijke Start in Rotterdam voorbeelden van initiatieven voor zwangeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een voorbeeld is Moeders van Rotterdam. Dit project zet zich in voor aanstaande moeders die in de zwangerschap stress ervaren. ‘Dat gunnen wij onze patiënten ook’, zegt Christa. Maar ook het Centrum voor Jeugd en Gezin dat veel ouders op het spreekuur krijgt met huilbaby’s wil ouders meer kunnen bieden dan alleen de standaard tips.

Kennismaking

Christa en haar collega’s in ziekenhuis CuraMare gingen in gesprek met de gemeente  over meer hulp en steun voor zwangeren en ouders in kwetsbare situaties. Christa zocht contact met Annelies van Es, beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkelingen bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Precies op het juiste moment, want ook de gemeente had al langer de intentie om aan de slag te gaan met Kansrijke Start. ‘Na een verdieping in het programma van Kansrijke Start zagen wij mogelijkheden voor onze gemeente om een coalitie te smeden tussen professionals en vrijwilligers in het sociale en medische domein’, zegt Annelies. Na een eerste kennismaking in maart met vertegenwoordigers van ziekenhuis CuraMare, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en verloskundigenpraktijk was de conclusie snel gemaakt: het uitrollen van een lokale coalitie Kansrijke Start!

Eerste stappen

De kennismaking was een goede basis voor de eerste bijeenkomst van Kansrijke Start op 27 juni. Een brede afvaardiging van CuraMare, Centrum voor Jeugd en Gezin, verloskundigenpraktijk, Stichting MEE (onafhankelijke cliëntondersteuning), Geboortezorg en de gemeente trapten de coalitie af. ‘Het doel van de bijeenkomst was om elkaars expertise te leren kennen en de partijen met elkaar te verbinden. Dat was hard nodig, want niet iedereen was op de hoogte van elkaars werkveld’, zegt Annelies. ‘Een eerste prioriteit is daarom een routekaart maken die helderheid geeft over wie welke zorg aanbiedt en wanneer deze wordt inzet’, voegt Christa toe. Ze wil ook kijken of nog meer partijen bij de coalitie betrokken kunnen worden, zoals huisartsen.

Tijdens die eerste bijeenkomst spraken de partijen over wat er leeft in de praktijk en met welke thema’s Kansrijke Start in Goeree-Overflakkee aan de slag zou moeten. Bijvoorbeeld meer aandacht voor vroegsignalering en meer inzetten op preventie. Ook werd door Pharos goed in beeld gebracht waar de risicogroepen in Goeree-Overflakkee wonen en waar de focus zou kunnen liggen. ‘En dat klopt met de praktijk waarmee de mensen in het werkveld mee te maken hebben’, zegt Annelies.

Bevlogenheid

Trots is Christa op alle betrokken partijen die bij elkaar zijn gekomen en een aftrap hebben gegeven voor een lokale coalitie Kansrijke Start. ‘De uitdaging is nu om alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. Iedere partij zit er toch vanuit zijn eigen belang. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: baby’s de eerste duizend dagen een goede start geven.’

Annelies was onder de indruk van de betrokkenheid én bevlogenheid van mensen uit het werkveld. ‘Er was heel veel energie om samen de schouders eronder te zetten. Dat schept vertrouwen voor de toekomst.’

Daarom willen Annelies en Christa snel doorpakken en is er een kerngroep samengesteld die na de zomer met een agenda komt. In de coalitie wordt dan met elkaar bepaald welke thema’s als eerste worden aangepakt. Annelies verwacht dat er nog wel wat hobbels genomen moeten worden om initiatieven mogelijk te maken. ‘Krijgen we het financieel rond en is er voldoende personele inzet?’

De grootste uitdaging is volgens Christa dat de hulp aansluit bij de behoeften. ‘Ga daarom in gesprek met de hulpvragers zodat het zorgaanbod passend is.’ De ervaring van Christa is dat niet alle initiatieven geld hoeven te kosten, zoals het Mama-café dat door en voor moeders gerund wordt.

Naar boven