Praktijkvoorbeeld Kansrijke Start

Kansrijk van start in Dordrecht

Hoe kunnen we (aanstaande) ouders voor, tijdens en na de zwangerschap, betrouwbare en begrijpelijke informatie bieden over de eerste 1000 dagen van een kind? Dit was een van de vragen van de lokale coalitie Kansrijke Start in Dordrecht. Een website met toegankelijke en praktische informatie voor vrouwen in kwetsbare situaties bleek de oplossing.

Betrouwbare informatie

Op schapenkopjes.nl vinden (aanstaande) ouders beknopte informatie over het krijgen van een kind. De naam schapenkopjes verwijst naar de bijnaam voor inwoners van Dordrecht. Deze worden van oudsher ‘schapenkoppen’ genoemd. De bijnaam voor een pasgeboren kind is al snel ‘schapenkopje’ geworden. De website is geschreven in taal die voor iedereen begrijpelijk is. De site verwijst door naar betrouwbare informatie en naar de beschikbare zorg- en hulpverleners in de gemeente. Dat laatste is ook handig voor lokale professionals.

Een concept van de website is uitgebreid getest door potentiële gebruikers, onder wie jonge moeders, laaggeletterde vrouwen en vluchtelingenvrouwen. Dat leverde bruikbare informatie en tips op. Zo bleek uit de testgesprekken onder andere dat moeders de site nog te talig vonden. Daarom worden er ook animatiefilmpjes toegevoegd. Ook gaat de site informeren over corona en zwangerschap, want daarover hebben zwangeren veel vragen. In een afgesloten gedeelte komt informatie voor hulp- en zorgverleners. Daar kunnen zij bijvoorbeeld contactgegevens opzoeken, de laatste versie van de sociale kaart bekijken of zorgpaden raadplegen.

Versterkte samenwerking

Schapenkopjes.nl is het concrete resultaat van een intensieve samenwerking binnen de lokale coalitie. De website helpt de coalitie om één gezicht te laten zien en toont het belang van samenwerking aan. Het ontwikkelen van de website heeft volgens de projectleider Kansrijke Start in Dordrecht geleid tot een versterking van de samenwerking: het sociale en het medische domein zijn via de website meer met elkaar verbonden. Door de teksten kritisch te laten lezen door verschillende zorg- en hulpverleners, ontstond er discussie over de gewenste zorgpaden in de gemeente: naar welke professional verwijs je een (aanstaande) ouder op welk moment. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn verschillende knelpunten benoemd en zorgpaden aangepast. Dat was bijvangst volgens de projectleider, maar heel nuttig. Het zorgde uiteindelijk voor meer duidelijkheid en afstemming in de samenwerking.

Bereiken doelgroepen

Via de coalitiepartners wordt de website onder de doelgroep bekendgemaakt. Bij onder andere verloskundigen- en huisartsenpraktijken en consultatiebureaus komen folders en flyers te liggen. Ook de gemeente kan helpen om de website onder de aandacht van kersverse ouders te brengen. Die ontvangen namelijk al jaren bij de aangifte van een pasgeboren kindje, een ‘schapenkopje’, een knuffel in de vorm van een schaap. Een prima aanknopingspunt om de website meer bekendheid te geven.

Uiteindelijk hopen de coalitiepartners dat veel inwoners van Dordrecht schapenkopjes.nl gaan raadplegen. Ook is het de bedoeling dat hulp- en zorgverleners de website actief gaan gebruiken tijdens bijvoorbeeld een consult of een huisbezoek aan kwetsbare (aanstaande) ouders. Door samen de teksten te lezen en de animatiefilmpjes te bekijken, kan het gesprek over een kansrijke start op gang komen.

Lise en Roxanne over de website

Lise Sleeuwenhoek (19) en Roxanne van de Graaf (28) zijn twee jonge moeders die meedoen aan het project ‘Succesvol studeren voor jonge moeders’ op het Da Vinci College in Dordrecht. Door hun begeleider zijn ze gevraagd of ze de website wilden testen. Ze wezen de ontwikkelaars op woordgebruik dat te moeilijk of niet concreet genoeg was en raadden hen aan om meer animaties te gebruiken. Lise: “Wat ons ook opviel is dat er weinig aandacht was voor ongeplande zwangerschap.” De informatie daarover stond volgens Roxanne onder een kopje waar je het niet zou verwachten.

Wat vinden zij nu van schapenkopjes.nl? Roxanne: “Ik denk dat het voor jonge moeders een heel fijne website is, want je hoeft maar naar het juiste kopje te gaan en dan vind je alle info.” Lise denkt dat dit voorbeeld heel goed bruikbaar is voor andere gemeenten. “De informatie zelf is heel algemeen en kan zo worden overgenomen. Maar de verwijzingen naar lokale verloskundigen enzovoort moeten natuurlijk wel aangepast worden.”

Contact

Eline de Koning is senior beleidsadviseur Gezondheid & Jeugd bij de gemeente Dordrecht. Heb je meer vragen voor de gemeente na het lezen van dit praktijkvoorbeeld? Stuur haar dan een e-mail.

Wendi van Helden adviseert de gemeente Dordrecht voor het programma ‘Lokale Coalities Kansrijke Start’. Wil je meer weten over het werk van dit programma in Dordrecht? Neem dan contact op met Wendi.

Naar boven