Mijn overtuiging is dat betere resultaten bereikt kunnen worden door samenwerking met anderen: 1+1=3!

Wendi van Helden

Strategisch adviseur/projectleider

Ruime ervaring met het organiseren van domeinoverstijgende samenwerking tussen formele en informele organisaties in de wijk (oa jgz, welzijn, politie, (voor)scholen, wijkteams, zelforganisaties, speeltuinverenigingen). Dat hield o.a. in: gezamenlijke ambitie/ focus bepalen, samenwerkingsafspraken maken, organiseren van ontmoetings- en leerbijeenkomsten voor professionals. Overall: procesbegeleiding.

Kennis van jeugdgezondheidszorg (centrum voor jeugd en gezin), jeugdzorg (inclusief transitie en transformatie) en ketenregie (sturen zonder hiërarchische macht).

Betrokken bij thema's

Eerste 1000 dagen van een kind

Mijn overtuiging is dat betere resultaten bereikt kunnen worden door samenwerking met anderen: 1+1=3!

Naar boven