Incompany training

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Hoe herken je een patiënt of cliënt die laaggeletterd is? En hoe pas je je communicatie aan op zijn of haar niveau? In deze training leer je met je vragen, informatie en adviezen beter aan te sluiten op het scholingsniveau en het niveau Nederlands van de patiënt of cliënt. En je bent na afloop bekend en hebt geoefend met de terugvraagmethode.

 • Voor zorgprofessionals
 • 1 dagdeel
 • 3 punten

Waarom deze training?

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Ongeveer een derde van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Van de mensen die moeite hebben met lezen en schrijven is bijna de helft autochtoon Nederlander.

Laaggeletterden hebben moeite met het begrijpen en lezen van informatie of het opvolgen van instructies. Dit kan gevolgen hebben voor het juiste medicijngebruik of therapietrouw. Er wordt door deze groep ook minder vaak gebruik gemaakt van preventieve screening voor ziekten. Diagnoses voor ziekten worden vaker in een later stadium vastgesteld. Er is voor diverse ziekten een hogere prevalentie vastgesteld. Door de beperkte gezondheidsvaardigheden en de beheersing van het Nederlands zijn zij minder goed in staat tot zelfmanagement.

Wanneer zorgverleners zich bewust zijn van en kennis verwerven over de invloed van lage scholing op de basisvaardigheden, leerstijl en het abstractieniveau van patiënten en zij de vaardigheden ontwikkelen om de communicatie aan te passen aan het niveau van de patiënt, kan de zorg voor deze patiënten verbeteren. Tevens leidt het ertoe dat de zorgverleners zelf de communicatie met hen als minder complex en tijdrovend ervaren.

Inhoud van de training

 • Inzicht in de mogelijkheden van je patiënt/cliënt om de informatie, adviezen en vragen te begrijpen.
 • Communicatie aansluiten op de mogelijkheden van je patiënt/cliënt.
 • Praktische tips voor het herkennen van laaggeletterden in de praktijk.
 • Het belang van eenvoudig voorlichtingsmateriaal.
 • Oefenen met de terugvraagmethode.

Opzet en werkwijze

 • Er is veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
 • We oefenen met interactieve werkvormen en trainingsacteurs.
 • De training is praktisch van opzet. Je kunt het geleerde meteen in praktijk brengen.
 • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Ze nodigen je uit vragen en twijfels te delen.
 • Maximaal 8-15 deelnemers.
 • Op verzoek van de opdrachtgever ontvangen deelnemers een certificaat van deelname.
 • De inzetbare trainers hebben een achtergrond in de zorg.
 • Deze training kan online worden gegeven. Bij een online aanbod bestaat de training uit 2 delen: een individuele voorbereidende opdracht en een online groepssessie via Zoom. Het maximaal aantal deelnemers is 12.

Doelgroep

De training is voor zorgprofessionals in de 1e of 2e lijn en anderen met directe patiënt of cliënt-contacten. Deze training is heel geschikt voor (multidisciplinaire) teamtrainingen.

Zie ook de op thema gerichte varianten op deze basistraining.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd met 3 punten voor huisartsen en medisch specialisten (ABAN), voor praktijkondersteuners huisartsen (NVvPO), doktersassistenten (CADD-NVDA), praktijkondersteuners GGZ (LV POH GGZ), en door het Accreditatiebureau Verpleegkundig specialisten en Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

Contact en kosten

Voor meer informatie of een kostenopgave neem je contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

Meer informatie

Bekijk al onze trainingen

Praktijkcheck toegankelijkheid laaggeletterden

Een huisartsenpraktijk is er voor alle patiënten. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw praktijk ook geschikt is voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven? Tijdens een praktijkcheck krijg je (coronaproof) bezoek van één of twee ervaringsdeskundigen (taalambassadeurs) en een Pharos-adviseur. Zij beoordelen hoe toegankelijk jouw praktijk voor laaggeletterden is en geven adviezen voor verbetering.

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Preventie en zorg chronische aandoeningen

Terugvraagmethode

Met de terugvraagmethode (ook wel terugvertelmethode) kun je als zorgprofessional nagaan of jouw boodschap goed is overgekomen.
Terugvraagmethode

Deelnemers over de training

‘Ik heb geleerd dat eenvoudige taal niet kinderachtig is en dat je je doel voorbijschiet als je het niet gebruikt’

Deelnemer training