Preventie en zorg chronische aandoeningen

Laagopgeleiden, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en migranten lijden vaker en ernstiger aan chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD, hart- en vaatziekten, angststoornissen en depressie. Daarnaast stijgt het aantal migrantenouderen met dementie in Nederland sneller dan het aantal autochtone demente ouderen. Pharos zet zich in voor en stimuleert zorgprofessionals en gemeenten in het versterken van de kwaliteit en effectiviteit van preventie en zorg bij deze groepen. Met als doel: gelijke zorg voor iedereen.

Situatie, feiten en cijfers

Communicatie en voorlichting over behandeling en preventie sluit vaak niet aan bij opleidingsniveau, taal, kennis en opvattingen van laagopgeleide patiënten of migranten. Laagopgeleiden en migranten hebben meer last van stress in het dagelijks leven. Hoe lager de sociaal-economische status (SES), hoe hoger de bloeddruk en de kans op voortijdig overlijden. Denk hierbij aan onmacht, opgekropte woede en het gevoel niet gelijk behandeld te worden. Daarbij kunnen financiële barrières, zoals eigen bijdragen en eigen risico, toegang tot adequate medicatie in de weg staan.

Wat doet Pharos?

We ontwikkelen samen met universiteiten, beroepsverenigingen, kenniscentra, zorgprofessionals en patiënten methodieken, publicaties, factsheets en (eenvoudig) voorlichtingsmateriaal die je direct op weg helpen. Dat doen we op basis van wetenschappelijk onderzoek en kennis uit de praktijk. We delen onze kennis en ervaringen via trainingen, studiedagen, onze website en persoonlijk advies. Samen met NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap), LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) en CGL (Centrum Gezond Leven) verzamelen en verspreiden we goede voorbeelden van samenwerking tussen preventie en zorg, tussen publieke gezondheidszorg, huisartsenvoorzieningen en het sociale domein. Daarnaast werken we samen met een aantal ziekenhuizen aan verbetering van de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg voor migranten en laagopgeleiden. Op het gebied van dementie bij migranten houdt Pharos zich bezig met vroegtijdige signalering, het versterken van draagkracht van de mantelzorger en het betrekken van laagopgeleiden en migranten bij onderzoek.

Informatie over chronische aandoeningen

COPD

Depressie

‘Ik heb COPD. Wat kan ik doen?’

Begrijpelijk handboek over COPD voor laaggeletterden, migranten, ouderen en lager opgeleiden. Als je het handboek bestelt, krijg je er de handleiding en de gesprekskaart bij.

Meer voorlichtingsmaterialen

Toolkit voorlichtingen aan migranten over kanker

Basisinformatie, methodieken en materialen voor het opzetten van een traject gericht op het bespreekbaar maken van kanker bij migranten en is bedoeld voor koepels van migranten- en patiëntenorganisaties en andere organisaties met taken op het gebied van informatieverstrekking, voorlichting, educatie en preventie.

Meer publicaties

Incompany training / 2 dagdelen

Zorg in eigen hand: coachende vaardigheden bij laaggeletterden met een chronische aandoening

Hoe motiveer je de patiënt om gegeven adviezen op te volgen? Hoe stel je gezamenlijk doelen en kan de patiënt die realiseren? Na de Pharos training ‘Zorg in eigen hand’ ben je beter in staat de patiënt te motiveren en te begeleiden tot betere zelfzorg. Deze training past bij het handboek en de gesprekskaart over COPD en het handboek diabetes.

Geaccrediteerd

Incompany training / 1 dag

SOLK bij patiënten met een migratieachtergrond

Je leert hoe je op een begrijpelijke manier aan patiënten met een migratieachtergrond kunt uitleggen wat SOLK is. Je bent beter toegerust op de behandeling van SOLK-patiënten met een migratieachtergrond.

Meer trainingen

Meer informatie

Sociaal-economische en etnische gezondheidsverschillen in richtlijnen

Wachtkameranimaties over dementie

Filmpjes over dementie voor in de wachtkamer, met toelichtende teksten in het Nederlands, Marokkaans Arabisch, Turks en Engels.

Je kan de animaties hier downloaden.

Of bekijk de animaties via de YouTube afspeellijst

Deltaplan Dementie

Pharos is een van de partners in het Deltaplan Dementie. Samen met alle leden van het Deltaplan spannen wij ons in om antwoorden en oplossingen te vinden voor dementie, de zorg voor mensen met dementie te verbeteren én dementievriendelijk samen te leven.

Deltaplandementie.nl

Meer thema's van Pharos

Programma Preventie en zorg chronische aandoeningen en verantwoord medicijngebruik

Over Pharos

Waarvoor kun je bij Pharos terecht?

Werk je als (zorg)professional en heb je te maken met laagopgeleiden en migranten? Neem contact op met Pharos als je bijvoorbeeld:

  • Meer wilt weten over chronische aandoeningen en ziektebeleving bij laagopgeleiden en migranten.
  • Wilt leren je patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden te motiveren en te begeleiden bij betere zelfzorg.
  • Wilt weten hoe je cultuursensitieve zorg kunt verlenen.

Pharos biedt kennis en praktisch handelingsperspectief voor zowel eerstelijns zorgverleners in achterstandswijken als zorgprofessionals in de tweedelijn.

Bel (030) 234 9800 of mail info@pharos.nl

Onze experts