Checklist

Checklist ZIN: Sociaaleconomische gezondheidsverschillen meenemen in beleid

Deze checklist is ontwikkeld voor Zorginstituut Nederland. Met deze checklist kunnen medewerkers nagaan of in beleid rekening gehouden wordt met de risicofactoren van gezondheidsverschillen.

Publicatie Prijs
Download de checklist gratis Download
Bekijk de checklist gratis Open

Pharos en Equalis hebben in opdracht van Zorginstituut Nederland (ZIN) een Checklist sociaaleconomische gezondheidsverschillen in beleid ontwikkeld. Voorafgaand is onderzoek gedaan naar sociaaleconomische verschillen in gezondheid en zorggebruik, en naar de manier waarop het Zorginstituut daarop invloed heeft. Daarna is een op maat gemaakte checklist ontwikkeld, passend bij de beleidsthema’s van het ZIN.

Checklist sociaaleconomische gezondheidsverschillen in beleid

Het doorlopen van de vragen in de checklist ondersteunt medewerkers van het ZIN tijdens het uitvoeren van hun taken, draagt bij aan bewustwording én biedt handvatten om aan de slag te gaan.

Zelf aan de slag met de checklist

De checklist van het ZIN is bedoeld als inspiratiebron en routekaart. Andere organisaties kunnen op basis van deze checklist zelf een checklist ontwikkelen die past bij hun eigen beleidsthema’s.

Lees het onderzoek voor ZIN hier.