Infosheet

Mentale gezondheid en stress bij kwetsbare groepen: handvatten voor professionals

Heb jij als (zorg)professional te maken met mensen met mentale problemen? Of schrijf je beleid op dit gebied? En wil je meer weten over passende zorg en ondersteuning, óók voor kwetsbare groepen voor wie de reguliere zorg niet toereikend is? Bijvoorbeeld voor migranten, mensen die laaggeletterd zijn of mensen met een lage sociaal economische status? Pharos biedt kennis over mentale gezondheid en stress, praktische tips en diverse hulpmiddelen.

Wat is mentale gezondheid?

Mentale gezondheid gaat over hoe je dingen ervaart en de manier waarop je je verhoudt tot jezelf, tot anderen, en over hoe je omgaat met uitdagingen in het dagelijks leven. Bij mentale gezondheid denken we ook vaak aan de aan- of afwezigheid van psychische klachten. Bijvoorbeeld somberheid, angst of stress. Mentale gezondheid kan daarnaast niet los gezien worden van wat mensen meemaken en hoe ze leven.

Ook sociale en economische factoren hebben invloed op mentale gezondheid

Hoe je je voelt wordt niet alleen bepaald door individuele factoren. Sociale en economische factoren hebben ook grote invloed op mentale gezondheid. Bijvoorbeeld het wel of niet hebben van een sociaal en financieel vangnet, het wel of niet hebben van werk, wel of geen fijne woonsituatie en het wel of niet te maken hebben met discriminatie. Het risico op stress en mentale gezondheidsproblemen is daarom groter voor mensen in een meer kwetsbare sociaal economische positie.

Mentale gezondheidszorg niet voor iedereen even toegankelijk

Voor veel mensen is het Nederlandse gezondheidszorgsysteem te moeilijk. Eén op de vier mensen kan informatie over ziekte, gezondheid en zorg niet vinden, begrijpen en/of toepassen. Voor bepaalde groepen is het extra moeilijk om passende zorg en ondersteuning te vinden. Zo maken vluchtelingen en andere migranten relatief weinig gebruik van psychische hulpverlening. Als zij dit wel doen, is er vaak sprake van uitval. Dat heeft te maken met taalbarrières, onbekendheid met het systeem, maar ook doordat zorg niet altijd cultuursensitief is.

Stress en toegang tot zorg

Bij stress en mentale problemen is het nog moeilijker om de weg naar de juiste zorg te vinden. Dat komt doordat stress en mentale problemen het denk- en doenvermogen negatief beïnvloeden, zoals het vermogen om afspraken te plannen en je te concentreren op informatie over waar je terecht kunt met welke vraag. Maar het werkt ook andersom; het niet kunnen vinden of krijgen van de juiste zorg of ondersteuning zorgt voor stress.

Langdurige stress zorgt voor gezondheidsproblemen

Langdurige stress speelt een belangrijke rol bij mentale gezondheid. Een combinatie van omstandigheden, zoals armoede, discriminatie, slechte leefomstandigheden leidt tot stress. En vaak ook tot chronische stress; stress waarbij problemen zo groot zijn waardoor je letterlijk ziek wordt, zowel lichamelijk als psychisch. Slechte gezondheid en stress beïnvloed vervolgens ook weer de kans op werk en kunnen meedoen in de samenleving, wat impact heeft op mentale gezondheid. Zo ontstaat een vicieuze cirkel die lastig te doorbreken is.

Vicieuze cirkel van stress doorbreken

Het doorbreken van de vicieuze cirkel van stress vraagt meer dan een focus op het individu, maar juist ook op levensomstandigheden. Het is daarom belangrijk om samen te werken met professionals die kunnen ondersteunen op andere domeinen en te investeren in het oplossen van sociaaleconomische verschillen die leiden tot langdurige stress.

Feiten en cijfers over mentale gezondheid en stress bij kwetsbare groepen

 • 21% van de mensen in een lage sociaaleconomische positie lijdt aan chronische stress, angst of depressie, vergeleken met 9% van de mensen in een hoge sociaaleconomische positie.
 • Mensen in de laagste inkomensgroep hebben ruim 3 keer zo vaak te maken met psychische klachten als mensen in de hoogste inkomensgroep (22,0% vs 6,6%).
 • Bijna de helft van de jongeren voelt zich (zeer) vaak gestrest.
 • 39% van de Syrische vluchtelingen voelt zich psychisch ongezond. Dat is ongeveer 3 keer zoveel als de algemene Nederlandse bevolking.
 • Het percentage volwassenen met een psychische aandoening is de afgelopen 15 jaar gestegen van 17% naar 26%.

Welke hulpmiddelen zijn er rondom mentale gezondheid en stress?

Beeldverhalen over mentale gezondheid

Stress zorgt ervoor dat het moeilijker is om informatie tot je te nemen. Hoe kun je dan als professional op een begrijpelijke manier het gesprek met iemand aangaan over stress en mentale gezondheid? Hieronder vind je verschillende beeldverhalen (in meerdere talen) die je kunt gebruiken in het contact:

 • Een beeldverhaal, over wat je kan doen bij een depressie (ook filmpjes beschikbaar).
 • Een beeldverhaal over wat je kunt doen als iemand in de familie een psychose heeft
 • Met dit beeldverhaal leg je jongeren en hun ouders uit wat een trauma is. Ook vertellen we hoe ouders hun kind met een trauma kunnen helpen.
 • Een beeldverhaal over seksueel misbruik binnen de familie en hoe slachtoffers over hun ervaringen kunnen praten.
 • Met dit beeldverhaal leg je jongeren en hun ouders uit wat autisme is. Ook vertellen we hoe ouders hun kind met autisme kunnen helpen.
 • Eenvoudig beeldverhaal over wat je kunt doen als je geen tijd hebt voor jezelf en je je altijd moe voelt.

Begrijpelijke informatie over stress

Materiaal ter ondersteuning van gesprekken over mentale gezondheid

Ben je op zoek naar verdieping? Kijk dan eens bij onze trainingen.

Training Samen tegen stress

Voor sleutelpersonen, hulpverleners in een buurtteam of werknemers in de Geestelijke Gezondheidszorg ontwikkelden wij hulpmiddelen in de vorm van een training. De training geeft inzicht in hoe stress werkt en kan de deelnemers op weg helpen om zelf of samen met hulpverleners iets tegen de stress te doen. Ga aan de slag en leer mensen in jouw werkveld omgaan met stress.

Advies en contact

Heb je vragen of wil je advies? Neem dan contact met ons op.

Naar boven