Eenvoudig voorlichtingsmateriaal

Als je stress hebt, veel denkt en slecht slaapt…

Folder voor vluchtelingen over psychische klachten gericht op zelfhulp

Evert Bloemen

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Voorlichting over psychische klachten is beschikbaar in diverse talen

Als je stress hebt, veel denkt en slecht slaapt… (herziene editie, maart 2019)

De thema’s die in onderstaande drie brochures worden behandeld, komen allemaal aan bod in de brochure ‘Als je stress hebt, veel denkt en slecht slaapt…’

Als u last heeft van concentratieproblemen, nachtmerries

Langdurige stressklachten en wat u er aan kunt doen

Waar kunt u hulp vinden voor uw psychische klachten?

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal en beeldverhalen kunnen professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn en de gemeente inzetten in hun contact met migranten, laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Accepteren en begrijpen boodschap

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal zorgt ervoor dat de lezer echt weet wat te doen na het lezen, bekijken of beluisteren ervan. Het materiaal bevat informatie in beelden, korte teksten in eenvoudige taal of korte gesproken teksten. Een goed voorbeeld hiervan is een beeldverhaal. Een beeldverhaal sluit aan bij de belevingswereld van de mensen voor wie de boodschap bedoeld is. De lezer kan zich identificeren met de hoofdpersoon waardoor de boodschap goed beklijft. Dit draagt bij aan de acceptatie van de boodschap en de begrijpelijkheid voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal of lezen en schrijven.

Ontwikkelen eenvoudig voorlichtingsmateriaal

Pharos heeft veel kennis van en ervaring met het ontwikkelen en testen van eenvoudig voorlichtingsmateriaal en beeldverhalen voor laaggeletterden, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en migranten. We ontwikkelen op verzoek  beeldverhalen in samenwerking met professionals werkzaam bij de opdrachtgever en mensen uit de doelgroep. Neem contact op met Pharos voor meer informatie.