Uit lijfsbehoud | Lichaamsgericht werken met vluchtelingen in de ggz

Lichaamsgerichte behandeloefeningen, met name bij de behandeling van cliënten met een psychosociale of psychiatrische diagnose of met onbegrepen lichamelijke klachten

Erick Vloeberghs
Evert Bloemen

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Uit lijfsbehoud – Lichaamsgericht werken met vluchtelingen in de ggz is gebaseerd op het werk van een aantal pioniers en voortgekomen uit de behoeften in het veld van de geestelijke gezondheidszorg. Het boek is ontwikkeld voor ggz-behandelaars die werken met vluchtelingen en asielzoekers, in het bijzonder met cliënten die met een psychosociale of psychiatrische diagnose of met onbegrepen lichamelijke klachten zijn doorverwezen naar de ggz. Behandelaars krijgen bij deze cliënten vaak te maken met klachten aan het bewegingsapparaat, hoofd- en spanningspijnen, benauwdheid en hyperventilatie. De oefeningen in dit boek kunnen hen helpen om aan de slag te gaan met het voor vluchtelingen zo belangrijke element van hun lijden, de lichamelijke problemen. Ze kunnen ook bijdragen aan een vermindering van de gevoelens van machteloosheid bij de behandelaars zelf.
Behalve concrete behandeloefeningen geven de auteurs een theoretisch kader waarbinnen de oorzaak van lichamelijke klachten, de wisselwerking tussen spanning, pijn, angst en
depressie en het lichaamsgerichte behandelaanbod voor vluchtelingen een plaats krijgen.
In de pilotfase zijn de 26 lichaamsgerichte behandeloefeningen in vier ambulante ggz-instellingen aangeboden aan asielzoekers en vluchtelingen. Mede aan de hand van deze
ervaringen hebben de auteurs het stramien ontwikkeld waarmee de oefeningen zijn beschreven.
Uit lijfsbehoud geeft behandelaars veel concrete handvatten om op een andere – niet-verbale – manier aan de slag te gaan met vluchtelingen en asielzoekers. De reacties in de ontwikkelfase wijzen erop dat het boek daardoor een bijdrage kan leveren aan een betere behandeling van asielzoekers en vluchtelingen in de geestelijke gezondheidszorg.

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven