Verkenning mentale gezondheid inwoners in kwetsbare positie

Wat is er extra nodig in de aanpak ‘mentale gezondheid van ons allemaal’ om ook inwoners in een kwetsbare positie te bereiken? En welke acties en/of maatregelen kunnen bijdragen aan meer aandacht en bewustwording en versterking van de mentale gezondheid van inwoners in een kwetsbare positie? In opdracht van het ministerie van VWS voerde Pharos een verkennend onderzoek uit.

Pharos heeft de resultaten gepresenteerd tijdens de Mental Meetup van het ministerie van VWS op 2 februari jl. De Mental Meetup focuste zich op het bevorderen van de mentale gezondheid van mensen in een kwetsbare positie. De presentatie met de resultaten en aanbevelingen kun je hieronder downloaden. Binnenkort volgt een rapport.

Verkenning downloaden

Aanbevelingen

Welke acties dragen bij aan mentale gezondheid?

Gemeenten en zorgpartijen stimuleren dat ze:

  • Op lokaal niveau hun aanbod afstemmen
  • Daarbij samenwerken met de mensen om wie het gaat, sleutelpersonen en zelforganisaties.
  • Werken aan omstandigheden en omgevingsfactoren
  • Inzetten op groen/natuur in de wijk
  • Inloopspreekuren faciliteren

Wat is er extra nodig in de aanpak?

  • Zet in op betaalbaarheid
  • Besteed aandacht aan begrijpelijkheid en herkenbaarheid
  • Faciliteer fysieke ontmoetingsplekken
  • Doorbreek taboes door in gesprek te gaan
  • Werk aan vertrouwen
Naar boven