Rapport

Adviesrapport panel mentale gezondheid mensen in kwetsbare posities

Welke adviezen, aandachtspunten en randvoorwaarden kunnen geformuleerd worden in het proces van panelvorming van inwoners in een kwetsbare sociaaleconomische positie?

Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Om het thema mentale gezondheid een structureel karakter te geven in haar beleid heeft de directie Publieke Gezondheid van het ministerie van VWS een centrale aanpak geïnitieerd: “Mentale Gezondheid van ons Allemaal”. Binnen deze aanpak krijgt de inzet van ervaringsdeskundigen in de komende jaren ook een centrale plek. In dit adviesrapport bundelt Pharos verschillende adviespunten en randvoorwaarden om deze ervaringsdeskundigheid op een structurele en veilige manier in te bedden.

Naar boven