Handreiking

Wijkgericht werken aan de psychische gezondheid van mensen met een vluchtelingenachtergrond

Tips voor wijkteams, huisarts en praktijkondersteuner-ggz

Evert Bloemen
Anna de Haan
Pauline Tichelman

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Deze handreiking geeft informatie, adviezen en tips voor hulpverleners in wijkteams en de huisartsenzorg om de psychische gezondheid en veerkracht van vluchtelingen (kinderen, jongeren en volwassenen) in de wijk te versterken. Je krijgt als wijkteammedewerker, maatschappelijk werker, huisarts of praktijkondersteuner (poh)-ggz handvatten hoe om te gaan met psychische problematiek.

Dit materiaal kun je gebruiken bij de begeleiding van vluchtelingenkinderen en vluchtelingengezinnen.

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

Meer over Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Preventie en zorg chronische aandoeningen

Laagopgeleiden, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en migranten lijden vaker en ernstiger aan chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD, hart- en vaatziekten, angststoornissen en depressie. Daarnaast stijgt het aantal migrantenouderen met dementie in Nederland sneller dan het aantal autochtone demente ouderen. Pharos zet zich in voor en stimuleert zorgprofessionals en gemeenten in het versterken van de kwaliteit en effectiviteit van preventie en zorg bij deze groepen. Met als doel: gelijke zorg voor iedereen.

Meer over Preventie en zorg chronische aandoeningen

Naar boven