Rapport

De weg naar psychische hulp – Een verkenning naar de ervaringen van statushouders met psychische problemen en het vragen om hulp

Een kwalitatief onderzoek naar hoe statushouders zelf aankijken tegen het vragen om hulp. En hoe zij de psychische hulpverlening ervaren.

Pharos

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Statushouders hebben meer psychische problemen dan de andere bewoners van gemeenten. Zij maken relatief weinig gebruik van psychische hulpverlening. Als zij dit wel doen, is er vaak sprake van uitval in zorgtrajecten. Voor het beoordelen van de psychische gezondheid van statushouders is het kijken naar de balans tussen risicofactoren en beschermende factoren essentieel. Wanneer de risicofactoren de overhand hebben, heeft een statushouder meer kans op psychische problemen.

Deze verkenning geeft meer inzicht in hoe statushouders zelf aankijken tegen het vragen om hulp. En hoe zij de psychische hulpverlening ervaren.

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven