Factsheet

Medicijngebruik bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Meer dan de helft van de patiënten in de apotheek heeft moeite met het begrijpen en onthouden van informatie, en daardoor ook met het toepassen van informatie over medicatie die ze van de apotheker krijgen. Dit zijn kenmerken die gelden voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Een deel van deze groep is laaggeletterd. Het is belangrijk dat zorgverleners deze patiënten herkennen en hun communicatie, informatiemateriaal en begeleiding zo aanpassen dat die beter aansluit bij de patiënt. Zodat het medicijngebruik veilig gaat.

‘Ik wil wel eens weten wat het eigenlijk is, want je vraagt mij waar zijn die pillen allemaal voor, dan weet ik het eigenlijk niet.’
Een patiënt die laaggeletterd is, over haar medicijngebruik.

Kamisetti, S., Interviews over veilig medicijngebruik met laaggeletterde respondenten met een chronische aandoening. Niet gepubliceerd rapport in opdracht van Pharos, 2016.
2,5

2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen.

28,7%

28,7% van de Nederlandse bevolking heeft (zeer) beperkte gezondheidsvaardigheden.

Feiten en cijfers

Lees meer algemene informatie over laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden in de factsheet Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden.

Therapietrouw (algemeen)

 • 30-40% van de Nederlanders die medicatie gebruikt, is therapieontrouw. Er zijn grote verschillen naar type geneesmiddel/aandoening.
 • 50-70% van de chronisch zieke patiënten die geneesmiddelen gebruiken, breken de behandeling voortijdig af.
 • 70% van de COPD-patiënten voert essentiële handelingen met een inhalator incidenteel of frequent verkeerd uit.
 • Onderzoek naar medicijngebruik na ziekenhuisopname: 92% van alle ontslagrecepten leidden tot problemen. In 34% van deze recepten miste de patiënt informatie en was extra informatie en begeleiding nodig.

Aanbod voor de praktijk

Gevolgen van onjuist medicijngebruik

Onjuist medicijngebruik heeft grote gevolgen, zoals een negatieve invloed op de klachten, het ziekteverloop en de gezondheid van de patiënt. Het leidt tot meer complicaties met als gevolg een toename van ziekenhuisopnamen en zorgkosten.

Redenen voor therapieontrouw (anders dan bewust gekozen):

 • Verkeerde moment van inname medicatie en onjuiste dosering.
 • Moeite met een ander uiterlijk van het medicijn.
 • Na medicatieveranderingen (bijvoorbeeld na ziekenhuisopname): zowel oude als nieuwe medicijn innemen.
 • Herhaalrecepten worden te vroeg, te laat of niet opgehaald.
 • Stoppen met medicijnen als klachten verdwijnen.

Wat kun je doen? Begrijpelijke communicatie

 1. Slechts 20-40% van wat artsen zeggen tijdens een consult, onthoudt de patiënt daadwerkelijk.
 2. Ook het lezen en begrijpen van het etiket en de bijsluiter is voor veel mensen lastig.
 3. Mensen die laaggeletterd zijn, hebben vaak moeite met plannen, organiseren en bijhouden van medicatiegebruik.
 4. Ook ziekte-inzicht en het doel van de medicijnen is niet altijd duidelijk.

Tips voor etiketteksten over medicatiegebruik

Uit onderzoek van Healthbase blijkt dat het begrip bij patiënten enorm verbetert als je een etikettekst aanpast. Daarom zie je in de tabel onderdelen van de etikettekst die moeilijk te begrijpen zijn, en voorbeelden van verbeteringen.

Onderdeel van de etikettekstWaarop letten?VoorbeeldenHoe kan het beter?
InnamemomentSpecificeer het inname-moment2x per dag 2 capsulesOchtend: 2 capsules
Avond: 2 capsules
Zo nodig gebruikOmschrijf wanneer het nodig isZo nodig 2x per dag 1 tabletBij pijn: 1 tablet
Niet meer dan 2 tabletten per dag
KeuzesVermijd keuzes en stem af met patiënt wat beste keuze is1 uur voor of na voedsel innemen.1 uur voor innemen niet eten
na innemen 1 uur niet eten
Gebiedende wijsGebruik gebiedende wijs1 x per dg sprayenSpray 1 keer per dag
Moeilijke woorden en jargonVervang door eenvoudiger taalgebruikGranules niet kauwenKorrels niet kauwen
Minstens, tenminste, maximaalKies voor ‘niet langer dan’ of ‘niet meer dan’Maximaal 1 week gebruikenGebruik niet langer dan 1 week
CijfersSchrijf cijfers als getallen, kwarten en halven voluit1-2 x per dag 0,5 tablet1 tot 2 keer per dag een halve tablet
AfkortingenSchrijf afkortingen voluit1-2 x per dg 1 inhalatie1 tot 2 keer per dag 1 inhalatie
Eén boodschap per instructieKies voor één boodschap per regelGedurende 21 dagen 1 x per dag 1 tablet, daarna 1 week stopppenGebruik 21 dagen: 1 keer per dag 1 tablet
NegatiesGebruik zo min mogelijk ontkenningenNiet onverdund gebruikenVerdun voor gebruik volgens bijsluiter

Terugvraagmethode

Het is belangrijk dat zorgverleners keer op keer checken of hun uitleg wel goed is overgekomen, en de patiënt de informatie correct heeft onthouden en toepast. We noemen dat terugvragen: ‘Ik wil graag weten of ik het goed heb uitgelegd, kunt u me vertellen hoe u het medicijn gaat gebruiken?’

Zorgverleners passen terugvraagmethode toe bij uitleg nieuwe medicijnen, Pharos 2021.

Herhaal informatie over medicijngebruik bij elk contact

Herhaling is belangrijk. Dus én uitleg door de huisarts én door de apotheker(sassistente) en ook thuis nogmaals als de wijkverpleging in beeld is. Maak er een gewoonte van bij de tweede uitgifte te vragen hoe het gebruik is gegaan. Leg vervolgens opnieuw het juiste gebruik uit. Bij veel chronische patiënten is het zelfs aan te raden om dat bij iedere herhaling te doen.

Samenwerking in de zorg

 • Maak afspraken met andere zorgverleners over patiënten die laaggeletterd zijn, bijvoorbeeld in FTO-verband.
 • Noteer (met toestemming van de patiënt) laaggeletterdheid in het Huisarts Informatie Systeem (HIS) (Z07.01 laaggeletterdheid en Z04 taalbarrière) en het Apotheek Informatie Systeem (AIS).
 • Vraag de wijkverpleegkundige naar het BEM-formulier, want hierin zijn vragen over laaggeletterdheid opgenomen.
 • Plan tenminste één keer per jaar een medicatiebeoordeling.

Meer informatie

Presentatie over medicijngebruik bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Begrijpelijk schrijven over medicijnen: een aantal hulpmiddelen

Verbeterde etiketteksten

Begrijpelijke bijsluiters

Eenvoudig (voorlichtings)materiaal rond medicatiegebruik

 • apotheek.nl: uitleg moeilijke woorden en instructievideo’s over medicijnen.
 • kijksluiter.nl: filmpjes met gesproken bijsluiters (alleen met abonnement).
 • Quickscan digitale vaardigheden: instrument om na te gaan welke eHealthtoepassing aansluit bij de patiënt.
 • Praatkaarten over afweer en biologische medicijnen: kaarten die medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, (ziekenhuis)apothekers en apothekersassistenten kunnen gebruiken bij een begrijpelijke uitleg in woorden en beeld.
 • Medicatiewekkers en apps voor op de telefoon; bedenk wel dat er waarschijnlijk hulp nodig is bij het instellen.

Laaggeletterheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Over Pharos

Gebruikte bronnen

 1. Koster E.S., Philbert D., Bouvy M.L. Health literacy among pharmacy visitors in the Netherlands. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2015; 24(7):716-721.
 2. Kamisetti, S., Interviews over veilig medicijngebruik met laaggeletterde respondenten met een chronische aandoening. Niet gepubliceerd rapport in opdracht van Pharos, 2016.
 3. Kessels R.P.C., Patients’ memory for medical information. J R Soc Med. 2003; 96(5): 219-22
 4. Maghroudi, E., Hooijdonk, C. van, Journée-Gilisen, M., Borgsteede, S. Etiketteksten op de schop voor beter begrip van patiënt, Pharm weekbl, 9-3-2018
 5. Greef M. de, Segers M., Nijhuis J. (2016). Feiten & cijfers geletterdheid 2016; overzicht van de gevolgen van laaggeletterdheid en de opbrengsten van investeringen voor de samenleving en individu. Stichting Lezen & Schrijven i.s.m. Universiteit Maastricht.
 6. Sørensen, K., Pelikan J. e.a. Health literacy in Europe: comparative results of the European health literacy survey (HLS-EU). Eur J Public health. 2015 Dec; 25(6): 1053-1058
 7. Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2014, RIVM
 8. Gezondheid en zorggebruik. CBS Statline (20 dec 2017)
 9. Heide J. van der, Rademakers J. (2015), Laaggeletterdheid en Gezondheid, Stand van zaken. Nivel
 10. Laaggeletterdheid in Nederland kent aanzienlijke maatschappelijke kosten. Update van PwC rapport uit 2013. Amsterdam, maart 2017
 11. Brink-Muinen A. van den, Dulmen, A.M. van, Factoren gerelateerd aan farmacotherapietrouw van chronisch zieken – resultaten van studies uitgevoerd in Nederland sinds 1990. Utrecht: NIVEL, 2004
 12. Long Alliantie Nederland. Goed gebruik Inhalatiemedicatie. Astma en COPD. 2014
 13. Ensing H.T., Koster E.S., Berkel P.I., Dooren A.A. van, Bouvy M.L., Problems with continuity of care identified by community pharmacist post-discharge. Clin Pharm Ther. 2017;42(2):170-177
Naar boven