Brochure

Ervaringen van migranten met kanker

Ervaringsverhalen van migranten met kanker

Ellen Kleverlaan

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Om patiëntenverenigingen en migrantenorganisaties met elkaar te verbinden, zette Pharos in 2013/2014 het project ‘Meer dan 100 soorten kanker’ op, samen met een aantal migranten- en patiëntenorganisaties. Op de voorlichtingsbijeenkomsten deelden kankerpatiënten en familie van patiënten hun verhalen, aangevuld met die van voorlichters, soms zelf ervaringsdeskundigen.

Preventie en zorg chronische aandoeningen

Laagopgeleiden, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en migranten lijden vaker en ernstiger aan chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD, hart- en vaatziekten, angststoornissen en depressie. Daarnaast stijgt het aantal migrantenouderen met dementie in Nederland sneller dan het aantal autochtone demente ouderen. Pharos zet zich in voor en stimuleert zorgprofessionals en gemeenten in het versterken van de kwaliteit en effectiviteit van preventie en zorg bij deze groepen. Met als doel: gelijke zorg voor iedereen.

Meer over Preventie en zorg chronische aandoeningen

Naar boven