Handleiding

Handleiding bij handboek ‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?

Hoe ondersteun je patiënten optimaal met het handboek 'Ik heb diabetes, wat kan ik doen?'

Hester van Bommel (Pharos)
in samenwerking met:
Noya de Bonth-van Lier
Fadua el Bouazzaoui
Lara te Hennepe

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Deze handleiding is bedoeld voor zorgprofessionals die willen werken met het Handboek ‘Ik heb Diabetes, wat kan ik doen?’ Een handboek voor diabetespatiënten die behoefte hebben aan eenvoudige uitleg over diabetes. Denk hierbij aan laaggeletterden, migranten, ouderen en lager opgeleiden.

Naar Handboek ‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?’ in eenvoudig Nederlands
Naar Handboek ‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?’ in Arabisch

Preventie en zorg chronische aandoeningen

Laagopgeleiden, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en migranten lijden vaker en ernstiger aan chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD, hart- en vaatziekten, angststoornissen en depressie. Daarnaast stijgt het aantal migrantenouderen met dementie in Nederland sneller dan het aantal autochtone demente ouderen. Pharos zet zich in voor en stimuleert zorgprofessionals en gemeenten in het versterken van de kwaliteit en effectiviteit van preventie en zorg bij deze groepen. Met als doel: gelijke zorg voor iedereen.

Meer over Preventie en zorg chronische aandoeningen

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Bijna dagelijks krijg je in de praktijk te maken met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite om informatie over ziekte en gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Denk aan laagopgeleiden, ouderen en migranten. Zij kampen vaker met chronische aandoeningen en psychische problemen. Wil jij laaggeletterdheid herkennen? En op een begrijpelijke manier kunnen communiceren? Pharos zet zich in voor het toegankelijk maken van voorlichtingsmateriaal en traint, adviseert en begeleidt huisartspraktijken, apotheken, (zorg)organisaties en gemeenten bij het herkennen en omgaan met laaggeletterdheid.

Meer over Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Naar boven