Open training

Basistraining sleutelpersonen – gezondheid statushouders

Sleutelpersonen zijn mensen die zelf gevlucht zijn en in Nederland als nieuwkomer hun weg hebben gevonden. Vaak hebben ze in het land van herkomst als zorgprofessional gewerkt. Zij kunnen gemeenten of zorgorganisaties helpen om statushouders snel wegwijs te maken in de gezondheidszorg in Nederland.

 • Statushouders die andere statushouders wegwijs willen maken in het Nederlandse zorgsysteem
 • 3 dagen
 • 5 maart 2021

Waarom deze training?

Sleutelpersonen die de training hebben gevolgd zijn breed inzetbaar in de gemeente, bij de GGD, zorg- of welzijnsorganisatie, in de rol van voorlichter, bemiddelaar, verkenner en adviseur. Door met sleutelpersonen samen te werken, zijn statushouders sneller wegwijs in het Nederlandse zorgsysteem. Ook levert het voor gemeenteambtenaren en professionals die werken met vluchtelingen tal van voordelen op: beleid en aanpak sluiten beter aan en door het advies over de gewoonten en cultuur van vluchtelingen worden meer mensen bereikt en een groot aantal misverstanden voorkomen.

Inmiddels hebben 130 sleutelpersonen deze basistraining gevolgd. Zij zijn actief door het hele land. In de flyers op deze pagina lees je meer over wie zij zijn en waar zij werken.

Inhoud van de training

 • De rol van de gemeente
 • De gezondheidszorg in Nederland
 • Gezond gedrag en leefstijl
 • Seksuele en reproductieve gezondheid
 • Opvoeden en opgroeien in Nederland
 • Psychische gezondheid en veerkracht
 • Rollen en vaardigheden van de sleutelpersoon

Opzet en werkwijze

De sleutelpersonen volgen een driedaagse basistraining.

Iedere dag worden twee inhoudelijke thema’s behandeld. De thema’s kennen een theoretisch en een praktisch onderdeel, waarin de sleutelpersonen leren hoe zij zelf voorlichting kunnen geven, adviseren of bemiddelen. In de training worden veel ervaringen uitgewisseld.

Data en kosten

De eerstvolgende driedaagse training wordt gegeven op:

 • 5 maart 2021
 • 19 maart 2021
 • 9 april 2021

De gemeente of organisatie waar de sleutelpersoon aan de slag gaat meldt de betreffende persoon aan en is verantwoordelijk voor de betaling van de deelnemerskosten. Die bedragen €834,- voor de hele training, inclusief lunch en trainingsmap.

Voorwaarden voor deelname

 • Onkosten vergoeding en (vrijwilligers)contract zijn geregeld.
 • Beschikbaarheid aantal uren per week is afgesproken.
 • Er is een helder aanspreekpunt voor persoonlijke ontwikkeling, professionele ondersteuning maar ook voor praktische zaken.
 • Advies: bij voorbaat VOG- verklaring aanvragen.
 • De voertaal van de training is Nederlands. Het is aanbevolen en wenselijk dat de deelnemer minimaal B1 spreekniveau heeft.

Op deze aanmelding zijn de algemene annuleringsvoorwaarden van toepassing. N.B. Voor deze training moet ‘deelnemer’ worden gelezen als ‘de gemeente of organisatie die een sleutelpersoon aanmeldt’.

‘Ik heb heel erg veel geleerd tijdens de training dat ik in ons mooie Limburg kan gebruiken. Zo willen we een workshop gaan geven voor statushouders om te laten zien hoe belangrijk gezondheid is om goed te kunnen participeren in Nederland.’

Aanmeldformulier training Sleutelpersonen 2021

 • Indien van toepassing
  Kies onderwerp(en) die het meeste aansluiten

Meer informatie

Meer weten over wie sleutelpersonen zijn, wat ze doen en hoe je ze kunt inzetten? Lees hier alles over sleutelpersonen.

Voor praktische vragen over de training kun je contact met ons opnemen via training@pharos.nl.

Neem voor inhoudelijke vragen of meer informatie over de inzet van sleutelpersonen contact op met Inge Goorts: i.goorts@pharos.nl.

Bekijk al onze trainingen

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders