Open training

Basistraining sleutelpersonen – gezondheid statushouders

Sleutelpersonen zijn mensen die zelf gevlucht zijn en in Nederland als nieuwkomer hun weg hebben gevonden. Vaak hebben ze in het land van herkomst als zorgprofessional gewerkt. Zij kunnen gemeenten of zorgorganisaties helpen om statushouders snel wegwijs te maken in de gezondheidszorg in Nederland.

  • Statushouders die andere statushouders wegwijs willen maken in het Nederlandse zorgsysteem
  • 3 dagen
  • 29 maart 2019

Waarom deze training?

Sleutelpersonen die de training hebben gevolgd zijn breed inzetbaar in de gemeente, bij de GGD, zorg- of welzijnsorganisatie, in de rol van voorlichter, bemiddelaar, verkenner en adviseur. Door met sleutelpersonen samen te werken, zijn statushouders sneller wegwijs in het Nederlandse zorgsysteem. Ook levert het voor gemeenteambtenaren en professionals die werken met vluchtelingen tal van voordelen op: beleid en aanpak sluiten beter aan en door het advies over de gewoonten en cultuur van vluchtelingen worden meer mensen bereikt en een groot aantal misverstanden voorkomen.

Inhoud van de training

  • De rol van de gemeente
  • De gezondheidszorg in Nederland
  • Gezond gedrag en leefstijl
  • Seksuele en reproductieve gezondheid
  • Opvoeden en opgroeien in Nederland
  • Psychische gezondheid en veerkracht
  • Rollen en vaardigheden van de sleutelpersoon

Opzet en werkwijze

De sleutelpersonen volgen een driedaagse basistraining: 29 maart, 5 april en 19 april 2019.

Iedere dag worden twee inhoudelijke thema’s behandeld. De thema’s kennen een theoretisch en een praktisch onderdeel, waarin de sleutelpersonen leren hoe zij zelf voorlichting kunnen geven, adviseren of bemiddelen. In de training worden veel ervaringen uitgewisseld.

Kosten

De prijs per deelnemer is €834,-. Dit is het totale bedrag voor 3 dagen training, inclusief koffie/ thee, lunch en trainingsmappen. De gemeente of organisatie waar de sleutelpersoon aan de slag gaat meldt de betreffende persoon aan en is verantwoordelijk voor de kosten.

Lees voor meer informatie over de voorwaarden voor deelname aan de training het infosheet Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders.

‘Ik heb heel erg veel geleerd tijdens de training dat ik in ons mooie Limburg kan gebruiken. Zo willen we een workshop gaan geven voor statushouders om te laten zien hoe belangrijk gezondheid is om goed te kunnen participeren in Nederland.’

Meer informatie

Meer weten over wie sleutelpersonen zijn, wat ze doen en hoe je ze kunt inzetten? Lees hier alles over sleutelpersonen.

Of neem contact op met Inge Goorts voor meer informatie: i.goorts@pharos.nl.

Bekijk al onze trainingen

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders