Incompany training

Sociale wijkteams en lokale aanpak gezondheidsachterstanden

In de training krijg je kennis en praktische handvatten voor de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Je krijgt inzicht in de oorzaken ervan en hoe je die vanuit je eigen, maar ook gezamenlijke, rol kunt beïnvloeden.

 • Voor wijkteamleden. Wij adviseren om ook een aantal professionals uit het lokale gezondheidsnetwerk te laten deelnemen
 • 2 dagdelen

Waarom deze training?

Integraal werken en het versterken van de eigen regie van inwoners zijn belangrijke speerpunten voor sociale wijkteams. Wijkteams vervullen een belangrijke rol in zowel de integrale zorg en preventie voor individuen en gezinnen als in de preventieve aanpak op wijkniveau. Hoe kun je als wijkteam je rol optimaal invullen om effectief bij te dragen aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden?

Inhoud van de training

 • Onderliggende factoren die bijdragen aan een (minder) goede gezondheid.
 • Invloed van de burger op zijn/haar gezondheid.
 • (mogelijke) spelers in het preventieve gezondheidsveld en hun mogelijkheden voor het versterken van samenwerking en samenhang.
 • Hoe draagt het wijkteam met elkaar en samen met verschillende spelers bij aan collectieve preventie in de wijk.
 • Hoe kunnen de professionals in hun contacten met cliënten het thema gezondheid meenemen. Met tips voor het versterken van eigen kracht en motiveren tot eigen regie.

Opzet en werkwijze

 • De training bestaat uit twee dagdelen, met een tussenperiode van circa 2 weken.
 • De training voeren we uit op locatie, maximaal 20 deelnemers.
 • We werken met vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
 • De training is praktisch van opzet. Je kunt het geleerde meteen in praktijk brengen.
 • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Je wordt uitgenodigd je vragen te delen.

Contact en kosten

Neem voor meer informatie en een kostenopgave contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

‘De training biedt ons ook als beleidsmedewerkers een mooie aanzet om met het gebiedsteam in gesprek te gaan over hun werkwijze ten aanzien van gezondheid en gezondheidsachterstanden.’

Meer informatie

Bekijk al onze trainingen

Gezond in de gemeente en in de wijk

Persoonsgerichte preventie en zorg moeten op lokaal niveau verbeteren. Eerstelijns zorgprofessionals en gemeenten hebben daarin een belangrijke rol.
Gezond in de gemeente en in de wijk

Naar boven