Incompany training

Begeleiding- en zorgaanbod voor statushouders in de gemeente

Deze trainingen helpen je een passend begeleidingsprogramma en zorgaanbod vorm te geven voor statushouders in de gemeenten.

 • Medewerkers van gemeenten en professionals in zorg en welzijn
 • in overleg

Waarom deze training?

Gemeenten zetten steeds meer in op een integrale aanpak van de gezondheid van statushouders. Ze hebben hierbij te maken met vragen en uitdagingen van medewerkers en zorgprofessionals. Naast de kennis en informatie die de trainingen bieden, is het belangrijk regionale partners in de zorg voor statushouders te betrekken. Om zo tot effectieve samenwerking te komen. Ervaring leert dat het helpt om sleutelpersonen bij de trainingen te betrekken. Sleutelpersonen  zijn mensen die zelf gevlucht zijn en inmiddels een leven in Nederland hebben opgebouwd. De inzet van sleutelpersonen vergroot de beleving bij de doelgroep. Deze training kun je gebruiken bij de begeleiding van vluchtelingenkinderen en vluchtelingengezinnen.

Inhoud van de training

Basistraining

 • Achtergronden asielzoekers en de asielprocedure.
 • De gevolgen van vlucht en migratie.
 • Inzicht in achtergrond van specifieke vluchtelingengroepen.
 • Inzicht in kwetsbaarheid en veerkracht van de vluchteling, omgaan met schokkende gebeurtenissen.
 • Hoe krijg ik de behoefte van de doelgroep in beeld.

Verdiepende modules

Verdiepende modules helpen je effectief en cultuursensitief het gesprek aan te gaan met statushouders. En hen op een sociaal verantwoorde manier te adviseren, de nodige ondersteuning te bieden en door te verwijzen indien nodig. Je kunt kiezen uit de volgende modules, afhankelijk van de behoefte aan verdieping:

 • Gezondheid en gezondheidsbeleving.
 • Psychische gezondheid en traumatisering.
 • De invloed van gezondheid op integratie, participatie en inburgering.
 • Werken met vluchtelingengezinnen.
 • Cultuursensitieve en effectieve communicatie.
 • Versterken lokale samenwerking.

Opzet en werkwijze

 • Wij adviseren te starten met de algemene training van één dagdeel waarin basiskennis wordt aangereikt en deze te combineren met verdiepende modules.
 • Aantal deelnemers: 8-15 personen.
 • We werken met vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
 • De training is praktisch van opzet. Je kunt het geleerde meteen in praktijk brengen.
 • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Je wordt uitgenodigd vragen te delen.

Contact en kosten

Kostenindicatie: per dagdeel € 805,- plus reiskosten 2e klas OV of € 0,19 per km.
Meerkosten trainingsacteur: per dagdeel € 405,- plus reiskosten 2e klas OV of €0,19 per kilometer.

‘De trainingsacteur had een vluchtelingenachtergrond, dat maakte het levensecht en aangrijpend. Je leert op kleine dingen te letten in de non-verbale communicatie.'

Meer informatie

Bekijk al onze trainingen

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Naar boven