E-learning

Interculturele palliatieve zorg

Je leert meer over communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten en hun familie, de etnische en culturele verschillen in symptoombestrijding, rituelen rond het sterven in verschillende religies en praktische aspecten rond het overlijden van migranten.

 • Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde
 • 2 uur

Waarom deze e-learning?

De gemiddelde leeftijd van migranten in Nederland stijgt, het komt daardoor steeds vaker komt het voor dat niet-westerse migranten palliatieve zorg nodig hebben. Culturele en religieuze opvattingen over ziekte en sterven spelen in deze fase een belangrijke rol en kunnen botsen met de in Nederland dominante opvattingen van artsen. Goede zorg betekent voor veel migranten maximale, op genezing gerichte behandeling, geen hoop ontnemen, een grote rol van de familie, helder heengaan zonder levensbekortende maatregelen en de gelegenheid voor eigen rituelen na het overlijden. Daarnaast zijn er bepaalde etnische verschillen in en cultureel bepaalde voorkeuren voor symptoombestrijding. Goede palliatieve zorg voor deze groep vraagt van de betrokken artsen specifieke kennis en communicatie­vaardig­heden.

2 accreditatiepunten voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

Inhoud van de e-learning

In module 1 komen communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten en hun familie aan bod. Module 2 bespreekt de etnische en culturele verschillen in symptoombestrijding, rituelen rond het sterven in verschillende religies en praktische aspecten rond het overlijden van migranten.

Na afloop van de cursus kun je:

 • culturele verschillen in opvattingen, wensen en verwachtingen ten aanzien van palliatieve zorg en beslissingen rond het levenseinde noemen.
 • culturele verschillen in communicatie over levensbedreigende ziekten en het naderende levenseinde beschrijven.
 • culturele verschillen in betrokkenheid van de familie illustreren.
 • etnische verschillen in farmacokinetiek bij symptoombestrijding in de palliatieve fase opsommen.
 • uitleggen welke cultureel bepaalde voorkeuren en gewoonten bij symptoombestrijding in de palliatieve fase bestaan.
 • mogelijkheden inzetten om te communiceren met niet-westerse migranten in de palliatieve fase.
 • het belang van religie, de grote rol van de familie en van rituelen omschrijven.

Opzet en werkwijze

 • De e-learning bestaat uit 2 modules en een eindtoets
 • Je kunt de e-learning volgen als je een abonnement hebt op cme-online.nl.

Naar de e-learning

Naar boven