Incompany training

Beeldtaal maken en gebruiken

Teksten zijn lastig voor mensen die moeite hebben met (begrijpend) lezen. Visueel materiaal kan deze teksten ondersteunen of vervangen. Maar niet al het visuele materiaal is bruikbaar: sommige materialen werken goed, ander materiaal werkt niet zoals je zou willen.

 • Zorgprofessionals, communicatiemedewerkers

  In deze training leer je wanneer visueel materiaal eenduidig en helder is. Je weet na afloop hoe mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden visueel materiaal kunnen interpreteren. En hoe je het materiaal daarop kunt aanpassen. Ook leer je hoe je de doelgroep betrekt bij de inhoud en het testen van conceptmateriaal.

  Waarom deze training?

  In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Ongeveer een derde hiervan heeft een migrantenachtergrond en Nederlands als tweede taal. Laaggeletterden hebben moeite met het begrijpen en lezen van informatie of het opvolgen van instructies. Visueel materiaal kan helpen.

  Inhoud van de training

  • Inzicht in de manier waarop mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden visueel materiaal interpreteren
  • Communicatie aansluiten op de mogelijkheden van je patiënt/cliënt.
  • Praktische tips voor het maken van illustraties, filmpjes en animaties.
  • Praktische tips om de doelgroep te betrekken bij het maken en testen van een product.

  Opzet en werkwijze

  • Er is veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
  • We oefenen met bestaand of gewenst visueel materiaal van de deelnemers.
  • De training is praktisch van opzet. Je brengt het geleerde direct in praktijk.
  • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Ze nodigen je uit vragen en twijfels te delen.
  • Maximaal 8-15 deelnemers.
  • Op verzoek van de opdrachtgever ontvangen deelnemers een certificaat van deelname.

  Deelnemers

  • Zorgprofessionals die werken voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en die meer willen weten over inzetten van visueel materiaal.
  • Communicatiemedewerkers die visueel materiaal maken

  Contact en kosten

  Neem voor meer informatie en een kostenopgave contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

  Naar boven