‘Leven na de vlucht is zwaar…’

Handreiking Begeleiding van Eritrese vluchtelingen met psychische klachten

Evert Bloemen

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Eritrese vluchtelingen met een verblijfsvergunning komen in een gemeente wonen en maken gebruik van allerlei gemeentelijke voorzieningen en diensten. Zij krijgen de eerste periode begeleiding en taalles, en komen in contact met professionals en vrijwilligers. Nederland is voor Eritrese vluchtelingen geen gemakkelijk land om een bestaan op te bouwen. Nederland is heel anders georganiseerd dan Eritrea en de manier van omgaan met elkaar is anders. Dit heeft gevolgen voor de inburgering en de integratie.

Deze handreiking gaat uitgebreid in op aantal adviezen en tips die houvast geven bij de begeleiding en het helpen van Eritrese vluchtelingen met psychische klachten, waaronder:

  • Verdiep je in de achtergrond van Eritrese vluchtelingen
  • Realiseer je dat psychische klachten omgeven zijn met stigma, taboe en schaamte
  • Bij een deel van de Eritrese vluchtelingen spelen traditionele ideeën over psychische klachten een rol.
  • Een aanpak die cultuursensitief is helpt om goed contact te leggen met Eritrese vluchtelingen.
  • Onderlinge samenwerking met meerdere betrokkenen helpt om te komen tot een persoonsgerichte en integrale aanpak.

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven