Waarom samenwerken met sleutelpersonen

Sleutelpersonen weten als geen andere hoe mensen in je gemeente te bereiken, de vraag achter de vraag te horen en (gezondheids)problemen te signaleren. Meer en meer zien we dan ook dat gemeenten en organisaties ervoor kiezen om met sleutelpersonen samen te werken om bijvoorbeeld beter in contact te komen met statushouders of om voorlichting te geven over uiteenlopende onderwerpen zoals gezonde leefstijl, seksueel geweld en meisjesbesnijdenis, palliatieve zorg of psychische gezondheid. De ervaring leert dat het mes aan twee kanten snijdt: getrainde sleutelpersonen stromen zelf ook sneller door naar betaald werk.

We hebben nu zo'n 170 personen getraind. Wat een enthousiasme, kennis en kunde heb ik gezien bij sleutelpersonen. Zij kunnen echt het verschil maken in het bereiken, betrekken en informeren van statushouders!
Inge Goorts

Wie zijn de sleutelpersonen?

Een sleutelpersoon is zelf migrant of vluchteling, heeft het vertrouwen binnen de eigen gemeenschap en heeft affiniteit met de gezondheidszorg. Sleutelpersonen vervullen een brugfunctie tussen de doelgroep, (zorg)organisaties en (zorg)professionals. Zij weten als geen ander wat nodig is om cultuurverschillen te overbruggen. Zij hebben zelf ervaren hoe het is om in Nederland een nieuw leven op te bouwen.

Samen met een professional van de GGD, een welzijnsorganisatie, een wijkteam, een migrantenorganisatie of van de gemeente, kunnen getrainde sleutelpersonen:

  • Gezondheidsvoorlichting geven
  • Adviseren en hun achterban vertegenwoordigen
  • Bemiddelen en ‘bruggen bouwen’ tussen gemeenten, zorginstanties en de doelgroep.
  • Behoeften en signalen ophalen.
  • Doelgroepen bereiken en mobiliseren.

Pharos werkt samen met de volgende sleutelpersonen:

Wie is sleutelpersoon in jouw gemeente/regio?

Op de interactieve kaart zie je wie de sleutelpersonen zijn bij jou in de buurt. De sleutelpersonen worden in eerste instantie lokaal ingezet, het liefst binnen hun eigen gemeente.

Interactieve kaart

Wat vraagt goede samenwerken met sleutelpersonen van mij?

Sleutelpersonen kunnen verschillende rollen en taken hebben. Wat zij ook doen, zij werken altijd samen met (zorg)professionals. Hoe krijgt deze samenwerking vorm? En wat betekent dat voor de ondersteuning en begeleiding van de sleutelpersonen?  Met de Infosheet Samenwerken met Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders willen we je inspireren om de kennis en vaardigheden van sleutelpersonen in te zetten in je gemeente, GGD, zorg- of welzijnsorganisatie en dit goed te borgen binnen de organisatie. Deze infosheet biedt informatie over hoe Sleutelpersonen je van dienst kunnen zijn, hoe je hen de benodigde begeleiding biedt en welke contractvormen mogelijk zijn.

In 2019 deed Pharos twee verkenningen naar de ervaren meerwaarde onder 1) sleutelpersonen zelf en 2) statushouders en 3) organisaties. In deze rapportage beschrijven we de resultaten van de twee verkenningen. Thema’s die aan bod komen zijn verschillende taken en rollen en de ervaren meerwaarde hiervan en randvoorwaarden in de samenwerking tussen organisaties en sleutelpersonen.

Wat doet Pharos?

Pharos biedt een basistraining voor sleutelpersonen en de training Ervaringsdeskundigheid voor Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders, zodat zij de juiste kennis en vaardigheden hebben om aan de slag te gaan. Ook organiseren we twee keer per jaar een intervisiebijeenkomst. Voor begeleiders van sleutelpersonen organiseren we jaarlijks een bijeenkomst om ervaringen te delen.

Interviews met sleutelpersonen