Handreiking

Samenwerken met sleutelpersonen in de gemeente

Deze handreiking is voor iedereen die al samenwerkt of wil werken met sleutelpersonen op het gebied van zorg en welzijn en op zoek is naar praktische informatie om deze samenwerking vorm te geven.

Publicatie Prijs
Download PDF gratis Download
Bekijk PDF gratis Open

Deze handreiking is een vervolg op de Infosheet Samenwerken met Sleutelpersonen waarin meer informatie staat over de meerwaarde van samenwerken met sleutelpersonen en over de rollen en taken die zij kunnen hebben.

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven