brochure

Hoe kan Pharos in uw gemeente ondersteunen

Vragen over gezondheid en participatie van vluchtelingen? Pharos ondersteunt. Steeds meer gemeenten zetten in op een integrale aanpak van de gezondheid van statushouders.

Zie ook: Succesvol inburgeren door aandacht voor gezondheid en welzijn

Met focus op die nieuwe wet inburgering

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

In dit proces komen er echter verschillende uitdagingen en vragen aan het licht. Hoe creëren we een passend preventie en zorgaanbod voor statushouders?
Hoe voorkomen we uitval bij de inburgering?

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven