Handreiking

Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen | Wat maakt het verschil?

Werkzame elementen om interventies voor iedereen effectief te maken zodat gezondheidsverschillen verkleinen

Majorie de Been
Maria van den Muijsenbergh
Thea Duijnhoven

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Zie ook: Onderbouwing op basis van literatuurstudie

Mensen met weinig inkomen, een lage opleiding of een migratieachtergrond hebben grote kans op een slechtere gezondheid. Maar zij hebben nu het minst aan interventies die hun gezondheid moeten verbeteren. Interventies sluiten vaak niet voldoende aan bij hun mogelijkheden en leefwereld. Toch kun je een interventie ontwikkelen die wel aansluit en effectief is voor iedereen. In deze publicatie vind je de ‘werkzame elementen’ die een interventie succesvol kunnen maken. Ook voor mensen met de grootste gezondheidsachterstanden.

De publicatie is tot stand gekomen binnen de werkgroep Werkzame Elementen, gecoördineerd door het Centrum Gezond Leven. Meer informatie: Loketgezondleven.nl.

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Bijna dagelijks krijg je in de praktijk te maken met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite om informatie over ziekte en gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Denk aan laagopgeleiden, ouderen en migranten. Zij kampen vaker met chronische aandoeningen en psychische problemen. Wil jij laaggeletterdheid herkennen? En op een begrijpelijke manier kunnen communiceren? Pharos zet zich in voor het toegankelijk maken van voorlichtingsmateriaal en traint, adviseert en begeleidt huisartspraktijken, apotheken, (zorg)organisaties en gemeenten bij het herkennen en omgaan met laaggeletterdheid.

Meer over Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Naar boven