Programma – Een rookvrij leven voor iedereen

Inwoners van arme wijken sterven 6 jaar eerder dan mensen in rijke wijken. Roken is de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Hoewel 80% van de mensen die roken eigenlijk wil stoppen met roken, lukt dit vaak niet. Mensen met een laag inkomen in een arme wijk roken bijna twee keer zo vaak als mensen met een hoog inkomen in een rijke wijk. Deze verdeling zien we al jaren. Het programma – Een rookvrij leven voor iedereen zet zich in voor een daling in het aantal rokende mensen in kwetsbare wijken, door een integrale lokale aanpak.

Stoppen met roken

Stoppen met roken is moeilijker voor mensen die in arme wijken wonen dan voor anderen. Vaak hebben zij meerdere problemen zoals stress en schulden. De bestaande stoppen-met-roken-hulp helpt vaak niet bij mensen die hiermee te maken hebben.

Met hulp naar een rookvrij leven

Dat komt doordat de toeleiding naar hulp niet aansluit bij hun behoeften en omstandigheden. Toeleiding is het zorgtraject dat cliënten begeleidt naar duurzame deelname aan de samenleving. Andere problemen in hun leven worden hierbij vaak buiten beschouwing gelaten en roken wordt teveel als losstaand probleem gezien. Ook is de toeleiding naar hulp voor mensen in arme wijken moeilijk vindbaar. Of niet toegankelijk door financiële problemen. Als mensen hulp hebben gevonden, sluit het aanbod niet genoeg aan op hun kennis en vaardigheden. Hierdoor haken ze vroegtijdig af.

Samenwerking als succesfactor

Het is belangrijk samen te werken met de mensen om wie het gaat. Zo leer je welke stoppen-met-roken-hulp wél aansluit en zorg je ervoor dat mensen daar ook terechtkomen. Samenwerken met de mensen om wie het gaat, is een van de succesfactoren om te komen tot een effectieve aanpak. Net als een betere samenwerking tussen professionals uit verschillende domeinen. Lees meer over inclusief co-creëren.

Uitgangspunten wijkaanpak ‘Rookvrij leven voor iedereen’

Met de wijkaanpak ‘Rookvrij leven voor iedereen’ werken professionals en inwoners 2,5 jaar lang samen aan een passende aanpak voor hun wijk. Om inwoners gezond en rookvrij te helpen leven.

Uitgangspunten

Uitgangspunten van de wijkaanpak zijn:

  • Inwoners en professionals leren gelijkwaardig samenwerken.
  • Ervaringsdeskundigheid speelt een grote rol.
  • Waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande samenwerkingen in de wijk.
  • Iedere aanpak is maatwerk, want iedere wijk is anders.
  • Inwoners en professionals krijgen bewezen effectieve methodes, instrumenten en werkvormen aangereikt om te gebruiken.
  • Roken wordt samen met andere problemen aangepakt.
  • Er wordt al doende geleerd: wijkteams, Pharos en onderzoekers kijken samen of de manier van samenwerking en de bedachte oplossingen goed blijven werken.
  • Deze nieuwe manier van werken kan spannend zijn voor alle betrokkenen. Er is in het programma aandacht- en ruimte voor ieders kwetsbaarheid.

Na 2,5 jaar is bekend welke elementen werken. Dit leren we uit de aanpakken van de deelnemende wijken en dorpen. Vervolgens kunnen we deze inzichten en kennis verder verspreiden.

Aanmelden voor de wijkaanpak

Werk je bij een gemeente of GGD en heb je interesse om in een wijk integrale samenwerking op te starten? Of heb je andere vragen over het programma Een rookvrij leven voor iedereen? Neem dan contact op met programma-coördinator Corine Bakker via c.bakker@pharos.nl.

Samenwerkingspartners

Pharos werkt nauw samen met GGD GHOR Nederland, Trimbos, IVO, VKN, SWN, GVRV en BPSW. Het Ministerie van VWS ondersteunt het programma.

Naar boven