Informatie

Inclusief co-creëren: hoe werk je samen met de mensen om wie het gaat?

In dit document leggen we uit wat inclusief co-creëren inhoudt en hoe je ermee aan de slag kunt in jouw eigen context.

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Er is steeds meer aandacht voor samenwerken met de mensen om wie het gaat bij het maken van beleid, het doen van onderzoek of het ontwikkelen van producten en diensten. Maar vooral mensen met een lagere maatschappelijke positie en mensen met een migratieachtergrond worden nog niet goed betrokken.

Uit onderzoek en praktijk weten we dat acties die geen rekening houden met verschillen tussen mensen, de gezondheidsverschillen vergroten in plaats van verkleinen. Inclusief co-creëren is dus belangrijk om achterstanden te verkleinen.

Inclusieve co-creatie is gelijkwaardigheid

Maar hoe doe je dat op een gelijkwaardige manier? Hoe betrek je mensen met een lagere sociaaleconomische positie en/of mensen met een migratieachtergrond? En hoe doe je dat op zo’n manier dat zij, en ook andere belanghebbenden (zoals zorgverleners, beleidsmakers en onderzoekers), actief mee kunnen doen gedurende het hele proces? Oftewel, wat is inclusief co-creëren en hoe doe je dat? Dat lees je in dit document.

Naar boven