Nieuws

Het laatste nieuws van Pharos.

Als het over (besparen van) geld in de zorg gaat, betalen mensen in kwetsbare posities de hoogste rekening

weblog door Patricia Heijdenrijk

Lees meer

Sterk netwerk in Roosendaal biedt kwetsbare zwangeren juiste zorg

In Zuidwest-Brabant is de zorg voor zwangeren al zeker twaalf jaar goed georganiseerd, door Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Qocon. Via de coalitie Kansrijke Start werkt de gemeente Roosendaal nu twee jaar samen met Qocon.

Lees meer

Aandacht voor armoede draagt bij aan een kansrijke start in Eindhoven

Het eerder signaleren en ondersteunen van (aanstaande) ouders in armoede als speerpunt, daarover was de Eindhovense Kansrijke Start coalitie het snel eens.

Lees meer

Uitdagingen voor de komende 10 jaar vragen om inclusiviteit

De dubbele vergijzing en ontgroening in Nederland zetten de houdbaarheid van de zorg voor ouderen binnen 10 jaar onder druk. Dit stelt organisaties en overheden die verantwoordelijk zijn voor wonen, gezondheid en het welzijn van ouderen en hun mantelzorgers in de komende jaren voor belangrijke uitdagingen en keuzes.

Lees meer

Samenwerken met de mensen om wie het gaat

Dicky Gingnagel leerde op latere leeftijd lezen en schrijven. Vanuit zijn ervaring weet hij wat de impact op je gezondheid kan zijn als je niet goed kunt lezen en schrijven. Sinds kort werkt hij bij ons om teksten en informatie begrijpelijker te maken.

Lees meer

Waarom werken met sleutelpersonen? Tuğba en Osman vertellen het!

Tuğba Kalyoncu en Osman Rashid zetten zich als sleutelpersoon in voor migranten en vluchtelingen die, net als zijzelf ooit, in Nederland een nieuw leven moeten beginnen.

Lees meer

Gezondheid arbeidsmigranten onder druk

Veel arbeidsmigranten wonen en werken in een situatie die extra risico’s voor hun gezondheid en welzijn meebrengt: fysiek zwaar werk, lange dagen, slechte huisvesting. Daarnaast vinden zij niet altijd de juiste zorg of hulp, blijkt uit onderzoek van Pharos.

Lees meer

Samenwerken met de doelgroep is succesfactor

Om de lokale coalities handvatten te geven is Pharos een leertraject gestart, want samenwerken met de doelgroep is een van de succesfactoren van een Kansrijke Start aanpak.

Lees meer

Pharos werkt mee aan evaluatieonderzoek Samen Kansrijk en Gezond

Doel van het onderzoek is om de betrokkenen in de gebieden in de gemeenten ondersteunen, samen met hen leren en het integraal werken te faciliteren. Tenslotte willen we ook de impact en uitstraling van het hele programma evalueren.

Lees meer

Gevolgen coronamaatregelen groter voor kwetsbare groepen

Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) of een migratieachtergrond zijn dubbel getroffen door de coronapandemie. Niet alleen liepen ze grotere kans op besmetting en overlijden. Ook de maatregelen tegen het virus hebben een grotere impact gehad op alle leefgebieden van deze mensen. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun gezondheid.

Lees meer

Eerste onderzoek naar gezinsplanning van mensen met vluchtelingenachtergrond

Rutgers en Pharos zijn gestart met New Perspectives on reproductive choice: het eerste Nederlandse onderzoek naar de opvattingen, behoeften en strategieën van mensen met een vluchtelingenachtergrond rond gezinsplanning, kinderwens en preventie van onbedoelde zwangerschappen.

Lees meer