Datum

Nieuw: inspiratiekaart helpt zorgorganisaties discriminatie te voorkomen

Datum

Discriminatie maakt ziek. En helaas komen ook in zorgorganisaties vooroordelen en discriminatie voor. Pharos ontwikkelde een inspiratiekaart die organisaties helpt langs vier mijlpalen daarmee aan de slag te gaan. De kaart is samen met zorgprofessionals en met een gedragsdeskundige ontwikkeld. 

Discriminatie zorgt voor stress en zorgmijding

In de zorg zijn er vooroordelen op basis van etnische achtergrond, religie, huidskleur, sekse, genderidentiteit, seksuele voorkeur en beperking. Bewust of onbewust leidt dit tot situaties waardoor patiënten, cliënten en ook medewerkers gediscrimineerd en uitgesloten worden. Patiënten kunnen hierdoor veel stress ervaren en zelfs zorg mijden. Zorgmedewerkers ervaren ook stress, kunnen een onveilige werkomgeving ervaren en hun werkplezier staat onder druk.

‘Ik denk dat dat al veel minder wordt als er meer diversiteit is in het zorgpersoneel. Ik denk ook dat je verschillende perspectieven nodig hebt binnen je eigen werkgroep om elkaar scherp te houden op discriminatie. Die is er gewoon en die gaat ook voorlopig niet weg. We moeten daar met z’n allen in groeien.’ 

Zorgverlener aan het woord

Over de inspiratiekaart

In de inspiratiekaart zie je welke stappen je kunt zetten in een (zorg)organisatie zodat patiënten of cliënten en ook medewerkers zich meer thuis voelen en gezien worden.

  • Er is niet één route om vooroordelen en discriminatie in een zorgorganisatie tegen te gaan. De kaart helpt om keuzes te maken.
  • Bekijk de stappen die al in de organisatie worden gezet waar je op kunt aansluiten. Waardeer en vier de diversiteit die er al is, op leeftijd, sekse, opleiding en bijv. op culturele achtergronden.

De vier mijlpalen van de inspiratiekaart

De inspiratiekaart kent vier mijlpalen, elke stap is een mooie stap. Niet alles hoeft tegelijk:

  • Collega’s spreken elkaar aan op het uiten van vooroordelen;
  • Patiënten/cliënten voelen zich meer thuis en gezien in de organisatie;
  • De diversiteit onder medewerkers wordt gezien en ingezet;
  • Team met diverse leden wordt aangenomen.

‘Ik zou heel graag wel wat meer interviews willen zien met patiënten. Hoe ontstaat het gevoel dat zij zich gediscrimineerd voelen? Verhalen van veel verschillende patiënten, om daar juist van te leren.’

Zorgverlener aan het woord

Meer informatie

Wil je meer weten of discriminatie in de zorg en de impact van discriminatie op gezondheid? Lees meer. Of neem contact op met een van onze adviseurs, via discriminatie_inclusie@pharos.nl.

Naar boven