Nieuws

Het laatste nieuws van Pharos.

Betere leefomgeving draagt bij aan verkleinen gezondheidsverschillen

Lees meer

Nieuw: Praatkaarten voor zorgverleners met eenvoudige uitleg over kanker

Pharos begeleidde samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties negen kankerpatiëntenorganisaties bij het ontwikkelen van 29 nieuwe praatkaarten.

Lees meer

“Zonder betrekken doelgroep, geen goede voorlichting”

Dick heeft een oogmelanoom en Liset is verpleegkundige op de poli oogheelkunde/oogoncologie in het LUMC. Samen werkten zij aan praatkaarten voor patiënten met een oogmelanoom.

Lees meer

Proactieve, laagdrempelige en intensieve aanpak nodig bij stoppen met roken

Onderzoek naar werkzame elementen van verschillende stoppen met roken interventies bij mensen in een kwetsbare positie

Lees meer

Nieuwe e-learning: Effectieve communicatie in de zorg

Wat zijn beperkte gezondheidsvaardigheden? Wat kun je doen als zorgverlener? En welke hulpmiddelen kun je inzetten? Op deze vragen geeft de e-learning ‘Effectieve communicatie in de zorg’ antwoord. Professionals in zorg en welzijn doen door deze e-learning nieuwe kennis en vaardigheden over laagdrempelige communicatie op.

Lees meer

Coronarisico bij migranten is vooral een armoedekwestie

Nederlanders met een lage sociaal economische status bezetten onevenredig veel bedden op de Intensive Care. Het aandeel patiënten met niet-Westerse migratieachtergrond valt daarbij op. Deze constatering staat op dit moment volop in het nieuws.

Lees meer

Nieuw: beeldverhalen ADHD, autisme, depressie en gedragsstoornissen in 4 talen

Als ouder wil je altijd goed voor je kind zorgen. Soms heb je hier hulp bij nodig. Als je kind bijvoorbeeld heel erg druk is en snel afgeleid. Of als je kind vaak zonder duidelijke reden boos of verdrietig is. Als je moeite hebt met de Nederlandse taal of met lezen en schrijven, kan het lastig zijn om de juiste informatie te vinden en om hierover te praten met een hulp- of zorgverlener. Daar helpt deze voorlichting bij.

Lees meer

“De bijzonderheid van een baby in de armen van een ander” – sensitieve geboortezorg, hoe doe je dat?

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor het verdere leven. Elke ouder heeft daar zorg en ondersteuning bij nodig. Bij sensitief werken in de geboortezorg staat het verhaal van de ouders centraal. Hoe luisteren we naar die verhalen? Hoe sluit je aan bij de leefwereld van zwangere vrouwen en gezinnen? Een korte film met vier persoonlijke verhalen was de aftrap van het tweede symposium over Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen.

Lees meer

Ondertekening pledge: Gezondheidsachterstanden aanpakken door inzet op groene gezonde leefomgeving

Gezondheid hangt samen met tal van andere factoren zoals iemands financiële en sociale situatie én met fysieke leefomgeving. Met de ondertekening van een pledge beloven wij, samen met 19 andere partijen, dat we ons blijven inzetten voor een groene gezonde leefomgeving. Directeur Patricia Heijdenrijk ondertekende de pledge namens Pharos en het programma GezondIn. “Het is een van de pijlers van de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.”

Lees meer

‘De uitslag van de Corona-test is positief: dan heb je het toch niet?’

Mensen die leven in een sociaal kwetsbare situatie worden niet genoeg betrokken bij onderzoeken. Onderzoekers weten niet hoe ze deze mensen moeten bereiken. Maar daardoor sluiten de aanbevelingen uit de onderzoeken niet aan bij wat zij nodig hebben om gezond te leven. In deze serie laten we voorbeelden zien van hoe het ook kan. In deel 1 zijn taalambassadeur Piet van Horrik en onderzoeker Maike Klip aan het woord. Samen testen zij de app CoronaMelder van de Rijksoverheid.

Lees meer

Bereik huidige stoppen-met-roken zorg nog onvoldoende

Extra inspanning nodig om mensen te bereiken die leven in minder goede sociaaleconomische omstandigheden.

Lees meer