Datum

Nieuwe e-learning: Schadelijke praktijken

Datum

Gedwongen worden te trouwen met iemand die je niet zelf hebt gekozen, mishandeld worden omdat je de eer van de familie hebt aangetast of genitaal verminkt worden omdat de traditie dit voorschrijft. Ook in Nederland komt dit voor. Als professional heb je een belangrijke rol in het voorkomen of stoppen van deze vormen van geweld. Daarom maakten wij met Augeo Foundation, in opdracht van het Ministerie van VWS, de e-learning Schadelijke Praktijken.

Schadelijke praktijken komen voort uit traditie, cultuur, religie en/of bijgeloof binnen een gemeenschap. Vaak spelen onderliggende opvattingen over gender en seksualiteit een rol. Schadelijke praktijken als eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis (VGV), huwelijksdwang en achterlating-  zijn in Nederland verboden.

E-learning Schadelijke praktijken

In de e-learning krijg je in anderhalf uur context, uitleg, interactieve vragen en praktische tips hoe je deze schadelijke praktijken kunt signaleren. Ook leer je hoe je ze ter sprake kunt brengen en wat je kunt doen wanneer je vermoedt dat een kind, jongere of volwassene waar jij mee werkt hier slachtoffer van is. Of dreigt te worden. Er zijn filmpjes van experts die je nuttige handvatten bieden, maar ook met de heftige verhalen van ervaringsdeskundigen.

Waarom deze e-learning?

In de e-learning  leer je van alles over de verschillende vormen van schadelijke praktijken. Dat is van belang omdat de verschillende vormen soms ook om een andere, specifieke aanpak vragen. Daadkracht en zorgvuldigheid zijn vereist, om eventueel huiselijk geweld zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen en te stoppen. Het volgen van de stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is hierbij verplicht. In de e-learning is daar ook uitgebreid aandacht voor.

Voor iedereen die werkt met de Meldcode

De cursus is relevant voor iedereen die werkt met de meldcode. Lang niet alle slachtoffers van schadelijke praktijken komen in beeld. Vaak doordat het geweld achter de voordeur plaatsvindt, en het door anderen niet herkend wordt. En als het gesignaleerd wordt, is men er vaak te laat bij, wanneer het geweld al ernstige vormen heeft aangenomen.

Meer informatie

Hier vind je nog meer informatie en kun je de cursus voor 25 euro (exclusief btw) bestellen: augeo.nl/schadelijke-praktijken

Alvast een preview zien? Kijk hier het promotiefilmpje.

——–

Augeo Foundationzet zich in voor een effectieve aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Augeo wil met de inzet van professionals, onderzoekers en partners zoals Pharos de veiligheid en het welzijn van kwetsbare kinderen en gezinnen bevorderen.

De e-learning is tot stand gekomen in samenwerking met LKHA, Fier, Movisie, Veilig Thuis, LEC EGG en GGD-GHOR.

Naar boven