Nieuws

Het laatste nieuws van Pharos.

Sita over discriminatie in de zorg: “Ik hoorde dat ze mij ‘die bruine met al die vragen’ noemden“

Lees meer

Proactieve, laagdrempelige en intensieve aanpak nodig bij stoppen met roken

Onderzoek naar werkzame elementen van verschillende stoppen met roken interventies bij mensen in een kwetsbare positie

Lees meer

Nieuwe e-learning: Effectieve communicatie in de zorg

Wat zijn beperkte gezondheidsvaardigheden? Wat kun je doen als zorgverlener? En welke hulpmiddelen kun je inzetten? Op deze vragen geeft de e-learning ‘Effectieve communicatie in de zorg’ antwoord. Professionals in zorg en welzijn doen door deze e-learning nieuwe kennis en vaardigheden over laagdrempelige communicatie op. “Het is breed opgezet en toegankelijk door de video’s. Ik voelde me echt uitgedaagd”, zegt Tineke Bos, leidinggevende bij de Stichting Wijkteams Amersfoort.

Lees meer

Coronarisico bij migranten is vooral een armoedekwestie

Nederlanders met een lage sociaal economische status bezetten onevenredig veel bedden op de Intensive Care. Het aandeel patiënten met niet-Westerse migratieachtergrond valt daarbij op. Deze constatering staat op dit moment volop in het nieuws.

Lees meer

Nieuw: beeldverhalen ADHD, autisme, depressie en gedragsstoornissen in 4 talen

Als ouder wil je altijd goed voor je kind zorgen. Soms heb je hier hulp bij nodig. Als je kind bijvoorbeeld heel erg druk is en snel afgeleid. Of als je kind vaak zonder duidelijke reden boos of verdrietig is. Als je moeite hebt met de Nederlandse taal of met lezen en schrijven, kan het lastig zijn om de juiste informatie te vinden en om hierover te praten met een hulp- of zorgverlener. Daar helpt deze voorlichting bij.

Lees meer

“De bijzonderheid van een baby in de armen van een ander” – sensitieve geboortezorg, hoe doe je dat?

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor het verdere leven. Elke ouder heeft daar zorg en ondersteuning bij nodig. Bij sensitief werken in de geboortezorg staat het verhaal van de ouders centraal. Hoe luisteren we naar die verhalen? Hoe sluit je aan bij de leefwereld van zwangere vrouwen en gezinnen? Een korte film met vier persoonlijke verhalen was de aftrap van het tweede symposium over Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen.

Lees meer

Ondertekening pledge: Gezondheidsachterstanden aanpakken door inzet op groene gezonde leefomgeving

Gezondheid hangt samen met tal van andere factoren zoals iemands financiële en sociale situatie én met fysieke leefomgeving. Met de ondertekening van een pledge beloven wij, samen met 19 andere partijen, dat we ons blijven inzetten voor een groene gezonde leefomgeving. Directeur Patricia Heijdenrijk ondertekende de pledge namens Pharos en het programma GezondIn. “Het is een van de pijlers van de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.”

Lees meer

‘De uitslag van de Corona-test is positief: dan heb je het toch niet?’

Mensen die leven in een sociaal kwetsbare situatie worden niet genoeg betrokken bij onderzoeken. Onderzoekers weten niet hoe ze deze mensen moeten bereiken. Maar daardoor sluiten de aanbevelingen uit de onderzoeken niet aan bij wat zij nodig hebben om gezond te leven. In deze serie laten we voorbeelden zien van hoe het ook kan. In deel 1 zijn taalambassadeur Piet van Horrik en onderzoeker Maike Klip aan het woord. Samen testen zij de app CoronaMelder van de Rijksoverheid.

Lees meer

Bereik huidige stoppen-met-roken zorg nog onvoldoende

Extra inspanning nodig om mensen te bereiken die leven in minder goede sociaaleconomische omstandigheden.

Lees meer
Weblog
/ weblog door Hanneke van Zoest

‘Succesvol samenwerken kun je leren’

Samenwerken doe je niet om het samenwerken. Dat doe je met een reden, zoals een kansrijke start voor ieder kind. Samenwerking is cruciaal om gezondheidsrisico’s en sociale problemen tijdig te signaleren en op te vangen.

Lees meer

Aanpak gezondheidsproblemen kwetsbare groepen tijdens coronacrisis in regio Utrecht

Het coronavirus en de maatregelen hebben een grotere impact op mensen in sociaal ongunstige situaties, door bijvoorbeeld armoede, een slechte leefomgeving of eenzaamheid. Tegelijk zijn problemen bij deze groepen minder zichtbaar. In de regio Utrecht start een project om meer zicht te krijgen op hun gezondheid en achterstanden te voorkomen.

Lees meer