Datum

20 jaar Zero Tolerance Day: Zó blijf je het gesprek aan gaan over meisjesbesnijdenis

Datum

Zero Tolerance Day stond afgelopen week in het teken van diverse workshops en inspirerende lezingen over meisjesbesnijdenis. We hebben de afgelopen 20 jaar veel bereikt, maar we moeten dit onderwerp bespreekbaar blijven maken. Ik, als directeur van Pharos, was zeer vereerd door het bezoek van activiste Nice Nailantei Leng’ete. Zij zet zich al jaren binnen Kenia en Tanzania in om vrouwelijke genitale verminking te stoppen.

Focal point Meisjesbesnijdenis

Pharos is het Focal Point Meisjesbesnijdenis. Hiermee zijn we de spin in het web van de Nederlandse ketenaanpak rond meisjesbesnijdenis. We organiseren samen met partners bijeenkomsten, webinars en trainingen om kennis over te dragen. In onze trainingen leren we jeugdartsen bijvoorbeeld het gesprek aan te gaan met ouders uit risicolanden. En ondersteunen we verloskundigen, huisartsen en gynaecologen om lichamelijke en geestelijke gevolgen van besnijdenis te herkennen en bespreekbaar te maken.

Sleutelpersonen vrouwelijke genitale verminking

In de afgelopen jaren hebben we samen met de Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN) honderden sleutelpersonen opgeleid om het gesprek aan te gaan over meisjesbesnijdenis. Als professional kun je onze sleutelpersonen inzetten. Een overzicht met contactgegevens vind je op de pagina Sleutelpersonen.

Veel bereikt

We hebben met zijn allen al veel bereikt. Maar we kijken ook realistisch verder wat er nodig is. Het blijft noodzakelijk uit te dragen dat het echt ZERO tolerance is. Dat we in Nederland géén schadelijke praktijken accepteren. En een taak hebben meisjes te beschermen en vrouwen goede zorg te geven als zij zijn blootgesteld aan deze praktijken.

Zero tolerance

Daarom blijven we VGV onder de aandacht brengen van professionals. We werken aan nieuwe verbindingen en bondgenoten als ambassadeurs binnen het onderwijs, de politie en de kraamzorg. En we vergroten ons bereik met trainingen en communicatievormen als social media en podcasts. We blijven Zero Tolerance ook in Nederland uitdragen.

Hoe ga je het gesprek aan over meisjesbesnijdenis?

Uit onderzoek uit 2022 van Ramin Kawous bleek dat de meeste professionals nog steeds te weinig kennis hebben over VGV. Ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren. Ook hebben ze de vaardigheden nog niet die nodig zijn om VGV bespreekbaar te maken. Maar hoe ga je het gesprek aan als professional in zorg en welzijn?

Hulpmiddelen bij bespreekbaar maken VGV

Deze hulpmiddelen helpen zorgverleners om VGV bespreekbaar te maken:

Of bekijk alle publicaties over VGV in onze kennisbank, of de feiten en cijfers over meisjesbesnijdenis in Nederland.

Zero Tolerance Day 2023

Naar boven