De keuzekaart-in-beeld: een hulpmiddel voor samen beslissen

25% van de Nederlanders vindt het moeilijk om goed de weg te vinden in de zorg en informatie over gezondheid en zorg te begrijpen. De keuzekaart-in-beeld ondersteunt zorgverleners voor ‘een goed gesprek’ in de spreekkamer. De keuzekaart-in-beeld bevat begrijpelijke afbeeldingen en tekst over mogelijke behandelingen en helpt bij het samen beslissen.

Pharos* onderzocht hoe de keuzekaart-in-beeld in de praktijk gebruikt wordt.

Keuzekaart-in-beeld: beter begrip over behandelopties

Uit het onderzoek blijkt dat de keuzekaart-in-beeld bijdraagt aan het begrip over behandelopties, vooral omdat er op de kaart met afbeeldingen gewerkt wordt.

“Zo weet ik het. Ik kan het zien. Als hij [zorgverlener] vertelt, begrijp ik hem vaak niet. Als hij mij dit laat zien, dan zie ik medicijnen, prik in de knie. Hier laten ze een operatie zien. Met praten en plaatjes snap ik het beter”. (patiënt)

Keuzekaarten in beeld

Alle ontwikkelde materialen zoals de gebruikershandleiding,  het stappenplan voor implementatie en PowerPoints met de keuzekaarten voor zorgverleners kun je hier vinden.

Beperkte gezondheidsvaardigheden

Voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden heeft de keuzekaart-in-beeld veel voordelen. Door de kaart thuis nog eens door te kijken krijgt de patiënt een beter beeld van behandelingen en kan de informatie indalen. De afbeeldingen zorgen voor herkenning in een vervolggesprek.

“Het visuele aspect maakt het voor mensen met verminderde gezondheidsvaardigheden begrijpelijker. Bij de behandeling van artrose worden alle mogelijkheden zichtbaar. […] Het visuele aspect vind ik prettig om samen met de patiënt inzicht in de behandeling te krijgen.” (zorgverlener)

Hulpmiddel voor samen beslissen

Het is niet zo dat het gebruik van de kaart automatisch leidt tot een goed gesprek. Daarvoor zijn ook andere elementen belangrijk, zoals afstemming door de zorgverlener op de wensen, behoefte en kennis van de patiënt. De keuzekaart-in-beeld is dan ook vooral een hulpmiddel voor het goede gesprek over samen beslissen.

Meer informatie over dit project

*Bij het onderzoek ‘Samen beslissen voor iedereen met keuzekaarten-in-beeld (begrijpelijke keuze-informatie in woord en beeld)’ waren betrokken: Nivel, IQ health, Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN), Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), Nederlandse Federatie van Nefrologen/Nederlandse Internisten Vereniging (NFN/NIV) en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

Dit project werd gefinancierd door ZonMw.

Naar boven