Nieuws

Het laatste nieuws van Pharos.

Gevolgen coronamaatregelen groter voor kwetsbare groepen

Lees meer

Thuis werken aan welbevinden

Door het coronavirus kunnen kinderen in Nederland gedeeltelijk naar school of opvang. Vanaf 8 juni gaan de basisscholen helemaal open. Veel leerlingen zitten in deze weken dan ook vaak thuis. Ook daar is het belangrijk om hen te blijven ondersteunen. Zo kun je ook vanuit huis werken aan hun welbevinden, en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook kun je er op afstand aan werken dat alle kinderen straks weer terug naar school komen. Ook als ouders hier twijfels over hebben. In dit nieuwsbericht vertellen we je hoe je dat (op afstand) kunt doen.

Lees meer

Handboek COPD in nieuw formaat te bestellen

Het handboek ‘Ik heb COPD, wat kan ik doen?’ is weer te bestellen. De eerste druk (2019) van 1500 exemplaren was op. Het handboek is speciaal ontwikkeld voor COPD-patiënten die moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over hun ziekte en gezondheid.

Lees meer

‘Ik wil zo graag mijn moeder weer naar bed brengen’

Veel oudere migranten met dementie zijn door de coronapandemie verstoken van mantelzorg, zowel thuis als in het verpleeghuis. De bezoekmaatregelen versoepelen beetje bij beetje. Maar ook al mag je als mantelzorger beperkt op bezoek, het blijft anders dan het was. Consequent 1,5 meter afstand houden terwijl je voor iemand zorgt is niet makkelijk, zo niet onmogelijk. Binnen het onderzoek Coronatijden: Impact van sociale isolatie op kwetsbare groepen onderzoeken we effecten op mantelzorgers van migranten met dementie.

Lees meer

Veel aandacht voor gezondheidsverschillen in Landelijke Nota Gezondheidsbeleid

‘Als je daadwerkelijk verschil wilt maken, moet je verder kijken dan alleen gezondheid. Daar is samenwerking voor nodig. Ook gemeenten zijn blij met de brede inzet en aanpak op gezondheid en vitaliteit.'

Lees meer

Meer migranten sterven tijdens corona-epidemie – inclusief onderzoek nodig

Het coronavirus discrimineert niet, maar nu Nederland de eerste golf van besmettingen heeft gehad, zien we dat sommige groepen in de samenleving onevenredig hard getroffen worden. De coronacrisis leidt tot een grotere kloof tussen arm en rijk. Met als gevolg dat ook de sociaaleconomische en etnische gezondheidsverschillen tussen arm en rijk verder kunnen toenemen.

Lees meer

Toegankelijke en begrijpelijke online patiëntomgeving – lessen uit onderzoek in drie ziekenhuizen

Vanaf 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht dat iedereen de eigen medische gegevens kan bekijken. Veel ziekenhuizen bieden hiervoor toegang via hun online patiëntportaal. Hoe zorg je dat deze toegankelijk en begrijpelijk is voor iedereen? We deden onderzoek bij drie ziekenhuizen. Dat leverde een uitgebreid rapport, praktische handvatten voor zorgaanbieders én een infographic op die de ‘reis door het digitale ziekenhuis’ laat zien door de ogen van patiënten.

Lees meer

Veilig zwemmen: het voorkomen van verdrinking bij jonge nieuwkomers

In Nederland verdrinken per jaar ongeveer 80 mensen. In de afgelopen jaren hadden veel van hen een niet-westerse achtergrond. Bij tieners met een niet-westerse achtergrond is de sterfte door verdrinking ruim zeven keer zo hoog als onder tieners met een Nederlandse achtergrond. Ook dit jaar vragen we aandacht voor zwemveiligheid. In onze vernieuwde handreiking ‘Zwemveiligheid Nieuwkomers’ lees je wat jij daar in jouw gemeente aan kunt doen.

Lees meer

Terugkijken: Online Q&A over omgaan met coronastress bij vluchtelingen

“Ik merk dat mensen zichzelf volledig isoleren uit angst, hoe ga ik daarmee om?” “Vluchtelingen waarmee ik werk hebben een afwachtende houding. Hoe pro-actief mag ik als professional zijn?” Heb jij ook dit soort vragen in jouw werk? In deze live Q&A beantwoorden artsen Evert Bloemen en Nazar Merzoian en adviseur Inge Goorts live vragen over hoe je kunt omgaan met coronastress bij vluchtelingen en vluchtelingenkinderen. Kijk en praat mee.

Lees meer

Ervaringen met De Stopcoach-app: ‘Hiervoor zei niemand: kan ik u helpen met stoppen met roken?’

“Nu ik COPD heb, zegt mijn huisarts dat ik echt niet meer moet roken. Maar niemand zegt: kan ik u daarbij helpen? Ik kan het niet alleen en wil dat iemand mij helpt,” vertelde een 70-jarige vrouw voordat ze meedeed aan de pilot met De Stopcoach-app. Een eenvoudige en begrijpelijke app die rekening houdt met de leefwereld van lager opgeleiden. De app wordt altijd aangeboden in combinatie met persoonlijke begeleiding. Vijf gemeenten werkten mee aan de pilot met De Stopcoach-app die deze maand werd afgerond.

Lees meer

Methodiek voor het ontwikkelen van praatkaarten beschikbaar

Een praatkaart is consultondersteunend materiaal voor zorgverleners en bestaat uit begrijpelijke tekst en afbeeldingen. In de gratis te downloaden methodiek wordt stap voor stap uitgelegd hoe een organisatie een eigen praatkaart kan ontwikkelen.

Lees meer