Nieuw: praatkaarten voor zorgverleners met eenvoudige uitleg over huidlymfoom

Pharos ontwikkelde in opdracht van de Stichting Huidlymfoom zes praatkaarten. Dit in navolging van 45 eerder gepubliceerde praatkaarten over kanker, onder andere te vinden op de website van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisatie (NFK). De praatkaarten bevatten begrijpelijke informatie over kanker in woord en beeld. Ze kunnen worden gebruikt in de spreekkamer om het gesprek tussen zorgverlener en patiënt te ondersteunen. Op deze nieuwe kaarten is er voor de zorgverlener ook schrijfruimte om bijvoorbeeld de naam van een medicijn te noteren.

Praatkaarten maken de informatie van de zorgverlener beter toegankelijk voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Bijna één op de vier Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Door beperkte gezondheidsvaardigheden bestaat de kans dat mensen de zorgverlener minder goed begrijpen. De kaarten kunnen overigens bij iedere patiënt gebruikt worden. Zeker op momenten dat iemand geëmotioneerd is, bijvoorbeeld na een slechte diagnose, is eenvoudige informatie extra belangrijk.

Onderwerpen van de praatkaarten over huidlymfomen:

De afbeeldingen op de kaart vertellen hetzelfde als de tekst en maken de uitleg en de anatomie nog duidelijker. De informatie is tot stand gekomen in overleg met het Nederlandse expertisecentrum Huidlymfomen die bij de afdeling huidziekten van het LUMC onder leiding van professor Vermeer is gevestigd. De praatkaarten zijn ook getest door taalambassadeurs van Stichting ABC. Taalambassadeurs zijn mensen die beperkt taalvaardig waren of zijn.

“Begrijpelijke informatie over je ziekte”

Ton de Leeuw is voorzitter van de patiëntenraad van de Stichting Huidlymfoom en was nauw betrokken bij de totstandkoming van de praatkaarten. “Wij horen regelmatig van patiënten dat zij de diagnose niet goed konden onthouden of verkeerd begrepen. Ik kende al praatkaarten van andere soorten kanker en zo ontstond het idee om ook praatkaarten over huidlymfomen te maken.” Ton is erg blij met het eindresultaat: “Er ligt een prachtige set kaarten met goede informatie. Patiënten kunnen nu ook makkelijker aan familie en vrienden uitleggen wat ze hebben.”

Bekijk de huidlymfoom praatkaarten hier.

Bekijk de methodiekbeschrijving en leer hoe je als organisatie zelf een praatkaart maakt.

Naar boven