Nieuws

Het laatste nieuws van Pharos.

Discriminatie in de zorg leidt tot minder goede behandeling en zorgmijding

Lees meer

Veilig zwemmen: Voorkom verdrinking bij jonge nieuwkomers

In Nederland verdrinken per jaar gemiddeld 87 mensen. In de afgelopen jaren hadden veel van hen een niet-westerse achtergrond. Bij tieners met een niet-westerse achtergrond is de sterfte door verdrinking ruim zeven keer zo hoog als onder tieners met een Nederlandse achtergrond.

Lees meer

Praktische tips voor een ziekenhuis voor iedereen

Het nieuwe overzicht ‘Een ziekenhuis voor iedereen’ geeft praktische tips om ziekenhuiszorg beter, toegankelijker en effectiever voor iedereen te maken. In het overzicht lees je wat ziekenhuisbesturen, kwaliteitsafdelingen, communicatieafdelingen, medische staven en individuele zorgverleners kunnen doen om gezondheidsverschillen terug te dringen.

Lees meer

Vooral hoger opgeleiden hebben baat bij ouderenzorg

In Nederland hebben we een zorgstelsel gebouwd dat gericht is op hoger opgeleide, zelfredzame mensen. Mensen die zich door lastige protocollen, veel papierwerk en regels heen kunnen worstelen. Het is dan ook geen wonder dat het SCP concludeert dat een deel van de thuiswonende ouderen geen passende zorg krijgt.

Lees meer

Nieuw: Praatkaarten over het afweersysteem en biologische medicijnen

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en Pharos hebben 4 nieuwe praatkaarten ontwikkeld voor artsen, verpleegkundigen, apothekers en apothekersassistenten die patiënten begeleiden die biologische medicijnen gebruiken.

Lees meer

“Mijn huisarts en ik zijn een team”

Rob is taalambassadeur bij Stichting ABC en Dirkje is zijn huisarts. Samen vormen zij een goed team, vertelt Rob. “Dirkje beslist niet over mij, maar met mij.”

Lees meer

Hoe persoonsgericht werkt jouw organisatie? Doe de sneltest

Met de sneltest ‘Persoonsgerichte zorg voor iedereen’ wordt in een paar stappen inzichtelijk op welke thema’s jouw praktijk/organisatie al persoonsgericht werkt en waar verbetering mogelijk is.

Lees meer

Methodiek ‘Begrijpelijke medische informatie in woord en beeld’

De methodiek voor het ontwikkelen van praatkaarten is uitgebreid met een hoofdstuk over de ontwikkeling van consultkaarten in beeld. Patiëntenorganisaties en zorgverleners kunnen deze methodiek ook gebruiken bij de ontwikkeling van ander medisch informatiemateriaal. Het algemene deel over begrijpelijke tekst, beeld en testen helpt daarbij.

Lees meer

Wil je als gemeente werken aan gelijke kansen voor de jeugd? Ga naar de scholen!

‘Welbevinden op school is een zaak van onderwijs én gemeente’ is de titel van de webinar die Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen in samenwerking met het Trimbos-instituut en partners uit de praktijk op 3 juni verzorgde voor professionals uit onder andere het onderwijs, de gemeente, JGZ en GGD.

Lees meer

Nieuw onderzoek Pharos naar ervaren discriminatie van zorggebruikers

Mensen onterecht anders behandelen door (on)bewuste vooroordelen over bijvoorbeeld iemands afkomst gebeurt ook in de zorg. Als expertisecentrum gezondheidsverschillen onderzoekt Pharos de gevolgen van discriminatie op de gezondheid van cliënten en patiënten en hoe dit tegen te gaan.

Lees meer
Weblog
/ weblog door Drs. Bart Looman

Waarom onderwijs niet bijdraagt aan gelijke kansen (maar dat wel zou kunnen)

Lees meer