Datum

Nieuw! E-learning: “Samenwerken met mensen om wie het gaat”

Datum

Om gezondheidsverschillen te verkleinen, is het belangrijk om samen te werken met de mensen om wie het daadwerkelijk gaat. Waarom? Omdat dit je in staat stelt je diensten of producten zo in te richten dat ze toegankelijk, bereikbaar en begrijpelijk zijn voor iedereen. Misschien wil je mensen bereiken, werven, een panel opzetten of samen co-creëren? Deze e-learning neemt je mee in het belang van het uitwisselen van ideeën vanuit gelijkwaardigheid, verbinding en wederkerigheid, waarbij de focus ligt op aansluiten in plaats van opleggen. Tevens maak je kennis met de vaardigheden en praktische randvoorwaarden die nodig zijn om van samenwerken een succes te maken.

 

Voor wie is deze e-learning?

Deze e-learning is relevant voor professionals die zich willen oriënteren op het samenwerken met mensen om wie het gaat. Omdat de kern hetzelfde is, ongeacht of je nu werkzaam bent in de zorg, het sociaal domein, onderzoek of beleid, maakt de e-learning gebruik van algemene terminologie zoals ‘mensen om wie het gaat’ of ‘doelgroep’, en vermijdt het gebruik van ‘patiënt’ of ‘inwoner’.

 

Hoe lang duurt de e-learning?

Deze e-learning bestaat uit 4 modules die je afzonderlijk kunt doorlopen. In totaal neemt de e-learning ongeveer een uur in beslag.

 

Wat staat er in de e-learning?

  • Wat is jouw doel met bereiken, betrekken of samenwerken?
  • Hoe werken we toe naar een mindset waarin vertrouwen centraal staat?
  • Met wie werk je samen om gezondheidsverschillen tegen te gaan en welke uitdagingen zijn er?
  • Hoe dragen mensen bij in een passende rol en welke terminologie hoort hierbij?
  • Welke vaardigheden heb je nodig om samen te werken?
  • Wat moet je vooraf op orde hebben om inclusief te werk te gaan?

 

Waar is de e-learning te volgen?

Je vindt de e-learning  ‘Samenwerken met mensen om wie het gaat ’ op het Pharos leerplatform.

Voor deze e-learning zijn geen accreditatiepunten.


Heb je nog vragen?

Voor vragen kun je mailen naar co-creatie@pharos.nl

 

 

Naar boven