Nieuws

Het laatste nieuws van Pharos.

Gezondheidsverschillen succesvol aanpakken: het kan

weblog door Patricia Heijdenrijk

Lees meer

Corona-regels zijn vaak te moeilijk

Veel mensen vinden de informatie over Corona-regels moeilijk te begrijpen. Vooral mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Of die pas in Nederland wonen en uit een ander land komen. Of die in een wijk wonen met veel problemen. Zij hebben ook meer stress dan voor de komst van het nieuwe Corona-virus. En dat heeft gevolgen voor hun gezondheid. Dit blijkt uit onderzoek.

Lees meer

Houdt jouw organisatie echt rekening met gezondheidsvaardigheden? Doe de sneltest

Ruim één op de drie Nederlanders heeft moeite om informatie over gezondheid en zorg te vinden, begrijpen en toe te passen, bijvoorbeeld bij het nemen van beslissingen over gezondheid.  Zij hebben 'beperkte gezondheidsvaardigheden'. Hoe kun je een zorgorganisatie zo inrichten dat die toegankelijk wordt voor iedereen, dus ook voor deze groep? De sneltest en de toelichting helpen je bij dit onderwerp.

Lees meer

Oproep Avicennaprijs 2020

De Avicennaprijs is een stimuleringsprijs die om de twee jaar wordt uitgereikt aan een organisatie of een project dat een bijzondere bijdrage levert aan het verbeteren van de gezondheid van mensen met een migratieachtergrond in Nederland.

Lees meer

Thuis werken aan welbevinden

Door het coronavirus kunnen kinderen in Nederland gedeeltelijk naar school of opvang. Vanaf 8 juni gaan de basisscholen helemaal open. Veel leerlingen zitten in deze weken dan ook vaak thuis. Ook daar is het belangrijk om hen te blijven ondersteunen. Zo kun je ook vanuit huis werken aan hun welbevinden, en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook kun je er op afstand aan werken dat alle kinderen straks weer terug naar school komen. Ook als ouders hier twijfels over hebben. In dit nieuwsbericht vertellen we je hoe je dat (op afstand) kunt doen.

Lees meer

Handboek COPD in nieuw formaat te bestellen

Het handboek ‘Ik heb COPD, wat kan ik doen?’ is weer te bestellen. De eerste druk (2019) van 1500 exemplaren was op. Het handboek is speciaal ontwikkeld voor COPD-patiënten die moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over hun ziekte en gezondheid.

Lees meer

‘Ik wil zo graag mijn moeder weer naar bed brengen’

Veel oudere migranten met dementie zijn door de coronapandemie verstoken van mantelzorg, zowel thuis als in het verpleeghuis. De bezoekmaatregelen versoepelen beetje bij beetje. Maar ook al mag je als mantelzorger beperkt op bezoek, het blijft anders dan het was. Consequent 1,5 meter afstand houden terwijl je voor iemand zorgt is niet makkelijk, zo niet onmogelijk. Binnen het onderzoek Coronatijden: Impact van sociale isolatie op kwetsbare groepen onderzoeken we effecten op mantelzorgers van migranten met dementie.

Lees meer

Veel aandacht voor gezondheidsverschillen in Landelijke Nota Gezondheidsbeleid

‘Als je daadwerkelijk verschil wilt maken, moet je verder kijken dan alleen gezondheid. Daar is samenwerking voor nodig. Ook gemeenten zijn blij met de brede inzet en aanpak op gezondheid en vitaliteit.'

Lees meer

Meer migranten sterven tijdens corona-epidemie – inclusief onderzoek nodig

Het coronavirus discrimineert niet, maar nu Nederland de eerste golf van besmettingen heeft gehad, zien we dat sommige groepen in de samenleving onevenredig hard getroffen worden. De coronacrisis leidt tot een grotere kloof tussen arm en rijk. Met als gevolg dat ook de sociaaleconomische en etnische gezondheidsverschillen tussen arm en rijk verder kunnen toenemen.

Lees meer

Toegankelijke en begrijpelijke online patiëntomgeving – lessen uit onderzoek in drie ziekenhuizen

Vanaf 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht dat iedereen de eigen medische gegevens kan bekijken. Veel ziekenhuizen bieden hiervoor toegang via hun online patiëntportaal. Hoe zorg je dat deze toegankelijk en begrijpelijk is voor iedereen? We deden onderzoek bij drie ziekenhuizen. Dat leverde een uitgebreid rapport, praktische handvatten voor zorgaanbieders én een infographic op die de ‘reis door het digitale ziekenhuis’ laat zien door de ogen van patiënten.

Lees meer

Veilig zwemmen: het voorkomen van verdrinking bij jonge nieuwkomers

In Nederland verdrinken per jaar ongeveer 80 mensen. In de afgelopen jaren hadden veel van hen een niet-westerse achtergrond. Bij tieners met een niet-westerse achtergrond is de sterfte door verdrinking ruim zeven keer zo hoog als onder tieners met een Nederlandse achtergrond. Ook dit jaar vragen we aandacht voor zwemveiligheid. In onze vernieuwde handreiking ‘Zwemveiligheid Nieuwkomers’ lees je wat jij daar in jouw gemeente aan kunt doen.

Lees meer