Nieuws

Het laatste nieuws van Pharos.

Grote onzekerheid in Nederland over veiligheid coronavaccinatie

Lees meer

Beeldbellen met laaggeletterden en oudere patiënten: ‘’een helpdesk is noodzaak’’

Beeldbellen blijkt een goede manier om ook tijdens deze coronacrisis in contact te blijven met ouderen en laaggeletterden. Extra hulp is noodzakelijk en levert goede resultaten

Lees meer
Weblog
/ weblog door Patricia Heijdenrijk

Gezondheidsverschillen succesvol aanpakken: het kan

Nederlanders met een lage sociaaleconomische status bezetten onevenredig veel bedden op de Intensive Care. Het aandeel patiënten met een migratieachtergrond valt daarbij op.

Lees meer

‘Eindelijk doe ik mee aan de samenleving’

In deze serie laten we voorbeelden zien van hoe het ook kan. In deel 4 zijn taalambassadeur Ria van Ras (67) en senior communicatieadviseur Marjolein Nijveldt (39) aan het woord. Marjolein werkt voor het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samen testen Ria en Marjolein de informatiematerialen van het nieuwe Donorregister op begrijpelijkheid.

Lees meer

Blog: Samenwerken met de mensen om wie het gaat? Natuurlijk!

Blog Marjan Volkerink en Marieke Stopel

Lees meer

Jonge vrijwilligers leren ouderen digitale vaardigheden: ‘Oud en jong moeten vaker samen optrekken’

Ouderen digitaal vaardiger maken is een opgave waar veel organisaties zich over buigen. Want hoe krijg je dat voor elkaar? Op welke manier breng je ouderen en jongeren meer met elkaar in contact? En hoe kunnen jongeren zich maatschappelijk nuttig maken? De Netwerkorganisatie mensbewust (NOMB) bedacht het antwoord op deze vragen en zette het project Be Smart in Noord-Brabant op. Daarin maken jongeren, ouderen wegwijs in digitale zaken. Dit doen ze in interculturele koppels.

Lees meer

Nieuwe e-learning met virtuele patiënten over samen beslissen: ‘Goed Begrepen’

Hoe herken je dat een patiënt moeite heeft om informatie te begrijpen? Hoe pas je je communicatie aan? En hoe kun je met deze patiënten komen tot samen beslissen? In de gratis e-learning ‘Goed Begrepen’ leren medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen beter aan te sluiten op het niveau van de patiënt. In de e-learning oefent de zorgverlener met virtuele patiënten en krijgt direct feedback op de gesprekken.

Lees meer

Testen van online patiëntportalen: “Erg nuttig en leerzaam om de taalambassadeurs met ons product aan het werk te zien”

Voor het programma OPEN testten wij samen met taalambassadeurs de afgelopen tijd online patiëntportalen. Deze portalen zijn websites of apps waar een patiënt zijn eigen medische gegevens en informatie over huisartsbezoeken kan vinden.

Lees meer

Preventieactie vgv: hoger risico op meisjesbesnijdenis in vakantie

Deze praktische instrumenten voor JGZ-organisaties en scholen helpen bij het signaleren en voorkomen van dreigende meisjesbesnijdenis.

Lees meer

Nieuw: Praatkaarten voor zorgverleners met eenvoudige uitleg over kanker

Pharos begeleidde samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties negen kankerpatiëntenorganisaties bij het ontwikkelen van 29 nieuwe praatkaarten.

Lees meer

“Zonder betrekken doelgroep, geen goede voorlichting”

Dick heeft een oogmelanoom en Liset is verpleegkundige op de poli oogheelkunde/oogoncologie in het LUMC. Samen werkten zij aan praatkaarten voor patiënten met een oogmelanoom.

Lees meer