Nieuws

Het laatste nieuws van Pharos.

Als het over (besparen van) geld in de zorg gaat, betalen mensen in kwetsbare posities de hoogste rekening

weblog door Patricia Heijdenrijk

Lees meer

Nieuw: boekje praatkaarten over bariatrie

Het team Baria Nederland van het Spaarne Gasthuis, de Jan P. G. van Ooijenstichting, Pharos en taalambassadeurs van Stichting ABC ontwikkelden samen het boekje 'praatkaarten bariatrie'. Zorgverleners kunnen dit boekje als hulpmiddel gebruiken om met alle patiënten in gesprek te gaan.

Lees meer

Nieuw: begrijpelijke informatie over kraamzorg

Pharos en Bo geboortezorg ontwikkelden samen een begrijpelijke animatievideo en een beeldverhaal over kraamzorg.

Lees meer

Zorg schiet tekort, crisisnoodopvang maakt mensen ziek

De zorg aan asielzoekers in de meeste crisisnoodopvanglocaties is onvoldoende. Het ontbreekt aan duidelijke minimumeisen voor toegang, kwaliteit en continuïteit van zorg. Zorgverleners en locatiemanagers worstelen en vinden dat het systeem zelf de gezondheid van bewoners ondermijnt.

Lees meer

Zes jonge vaders over het vaderschap: ‘Wat is eigenlijk mijn plek?’

Zes jonge vaders spraken bij Pharos over vaderschap. Over de hobbels, mooiste momenten, zorgen, het gelukzalig gevoel en chronische vermoeidheid. Dat deden ze in een zaal met 25 professionals als publiek.

Lees meer

Sleutelpersoon Laxmie maakt hulp toegankelijk voor migranten: ‘Had ik zelf maar begrijpelijke voorlichting gehad’

“Gebrek aan vertrouwen en moeilijk taalgebruik zijn grote drempels voor migranten om hulp te vragen”, vertelt sleutelpersoon Laxmie Jawalapershad (33). Via Pharos zet ze zich actief in voor de (mentale) gezondheid binnen migrantengemeenschappen. Met haar ervaringskennis vormt ze een brug tussen hen en de hulpverleningsinstanties.

Lees meer

Valpreventie voor ouderen in kwetsbare situaties: hoe pak je dat aan?

Over de ernst van de valproblematiek en specifieke valrisicofactoren bij ouderen met een lage sociaal-economische status (SES) en/of migratieachtergrond is nog weinig bekend. In deze publicatie zetten VeiligheidNL en Pharos alles wat daar wel over bekend is op een rijtje.

Lees meer

Veilig zwemmen; ook voor jonge nieuwkomers

In Nederland zijn 871 mensen verdronken tussen 2012 en 2021. Van wie 130 migranten met een niet-Europese herkomst. Verdrinking is de meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak bij kinderen tussen de 1 en 5 jaar. Dat moet anders. Daarom vernieuwden we de Handreiking Zwemveiligheid Nieuwkomers.

Lees meer

Mentale gezondheid in de wijk: ‘Zet de computer uit en kom onze wijk in’

“Hoge energiekosten, dure boodschappen, moeite met opvoeding en slechte woonruimte”, Jinan Al Dolani (46) somt de problemen op waar veel mensen in haar wijk Tiel-West mee te kampen hebben. Deze opeenstapeling van moeilijkheden zorgt ervoor dat veel bewoners stress ervaren. Hun mentale gezondheid staat onder druk.

Lees meer

Mentale gezondheid van vluchtelingenkinderen: ‘maak het bespreekbaar’

Het is de week van de mentale gezondheid. Vluchtelingenkinderen hebben een verhoogd risico op mentale problemen, maar zijn ook veerkrachtig. School is de plek voor hen om hun zorgen te vergeten. “Door mentale gezondheid in de klas bespreekbaar te maken, leren kinderen dat het oké is om je soms niet goed te voelen en om hulp te vragen.”

Lees meer

Hoger risico op meisjesbesnijdenis tijdens zomervakantie

Een meisje uit een cultuur waar meisjesbesnijdenis voorkomt, loopt in de vakantieperiode extra risico om besneden te worden. Hoe kunnen we deze zomervakantie meisjesbesnijdenis samen proberen te voorkomen?

Lees meer