Datum

Hoger risico op meisjesbesnijdenis tijdens zomervakantie

Datum

De vakantieperiode is voor veel mensen een fijne en ontspannen tijd, maar dat geldt helaas niet voor iedereen. Een meisje uit een cultuur waar meisjesbesnijdenis voorkomt, loopt in deze periode namelijk extra risico om besneden te worden. Dit kan gebeuren op het moment dat ze tijdens schoolvakanties familie bezoekt in het land van herkomst of elders. Omdat de schoolvakantie dichterbij komt, vragen we weer aandacht voor onze preventie actie. Hoe kunnen we deze zomervakantie meisjesbesnijdenis samen proberen te voorkomen?

Risico voor meisjes die in Nederland wonen

Meisjesbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking (VGV) is een ernstige vorm van kindermishandeling en is in Nederland bij wet verboden. Naar schatting lopen 4200 meisjes, die in Nederland wonen, een reëel risico om besneden te worden in de komende 20 jaar. Zij lopen dit risico vooral bij bezoek aan het land van herkomst (Pharos 2019). Ouders zijn strafbaar als ze hun kind laten besnijden. Ook wanneer de besnijdenis in een ander land wordt uitgevoerd. Daarom is het belangrijk om als professional te weten hoe te handelen bij een vermoeden van VGV.

Landen waar meisjesbesnijdenis veelvuldig voorkomt, zijn onder meer Djibouti, Egypte, Eritrea, Ethiopië Guinee, Mali, Sierra Leone, Noord-Soedan, Somalië. Bekijk voor meer informatie onze prevalentiekaart.

Hoe bereid je je voor op de vakantieperiode als professional?

Samen met GGD GHOR Nederland, het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid (NCJ) en het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakten wij een onderstaande praktische instrumenten. Deze kunnen professionals in de JGZ en het onderwijs ondersteunen bij de signalering en preventie van meisjesbesnijdenis rondom vakantieperioden.

Rol JGZ in voorkomen meisjesbesnijdenis

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet actief in om meisjesbesnijdenis te voorkomen. De JGZ heeft veel kennis over hoe om te gaan met vermoedens van meisjesbesnijdenis, en vormt een belangrijke schakel in de preventie van deze schadelijke praktijk. De JGZ bespreekt meisjesbesnijdenis met de ouders en meisjes afkomstig uit risicolanden volgens het Standpunt Preventie VGV. Scholen, JGZ en Veilig Thuis vormen samen het vangnet voor kinderen. Daarom draagt een nauwe samenwerking tussen deze partijen bij aan de preventie en signalering van meisjesbesnijdenis.

FSAN

Naast de JGZ-organisaties vraagt ook de Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN) extra aandacht voor de preventie van meisjesbesnijdenis voor en na vakantieperiodes. FSAN doet dit o.a. via voorlichtingswebsites, social media en lokale radio.

Verdere verdieping in het onderwerp meisjesbesnijdenis

Naast de preventie actie rondom te vakantieperiode kun je je als professional verder verdiepen in het onderwerp meisjesbesnijdenis. Pharos biedt namelijk verschillende trainingen en voorlichtingsmateriaal aan.

Trainingen en informatiemateriaal

Speciaal voor JGZ-medewerkers die mogelijk te maken krijgen met meisjesbesnijdenis hebben we trainingen, bijvoorbeeld de training Meisjesbesnijdenis – oefenen in gespreksvoering. Als aanvulling op de trainingen bieden we informatiematerialen en denken we via ons Adviespunt graag met je mee over casuïstiek. Hier vind je een voorbeeldcasus waarmee je met collega’s kan oefenen. Ook is er een geaccrediteerde e-learning beschikbaar voor JGZ- medewerkers.

Voorlichtingsmateriaal

In gesprekken met vrouwen of meisjes die al besneden zijn, kan eenvoudig voorlichtingsmateriaal helpen. Daarom maakten we het beeldverhaal “Wat kan Sara doen als ze problemen heeft?”. Dit beeldverhaal gaat over problemen na meisjesbesnijdenis, en wat een vrouw kan doen om zich weer beter te voelen. Het is ook als video beschikbaar in het Nederlands en Tigrinya.

Meer informatie

Heb je vragen over de preventie van VGV, nu of tijdens de vakantieperiode? Neem dan contact op met Pharos via focalpointmeisjesbesnijdenis@pharos.nl.

Naar boven