Datum

Zorgen om Bulgaarse zwangeren en baby’s

Datum

Zwangere en pas-bevallen vrouwen van Bulgaarse afkomst in kwetsbare wijken hebben minder toegang tot geboortezorg. Geboortezorgprofessionals erkennen dat ze niet dezelfde kwaliteit van zorg kunnen geven aan Bulgaarse gezinnen als aan Nederlandse gezinnen of andere migranten. Ze maken zich zorgen en missen de middelen, netwerken en partners om Bulgaarse gezinnen goed te bereiken en te helpen.

Valse start voor Bulgaarse baby’s

Pharos onderzocht hoe Bulgaarse arbeidsmigranten gebruikmaken van de Nederlandse geboortezorg en wat hun opvattingen hierover zijn. Onze onderzoekers beschrijven in de infosheet ‘Een valse start voor Bulgaarse baby’s’ het perspectief van Bulgaarse gezinnen, geboortezorgprofessionals en jeugdverpleegkundigen.

Grote verschillen zorg Bulgarije en Nederland

Taalbarrières, laaggeletterdheid en gebrek aan kennis van het eigen lichaam vormen een drempel in de toegang tot geboortezorg. Daarnaast zijn Bulgaarse vrouwen andere gewoonten en vormen gewend van geboortezorg. Zo bestaat er in Bulgarije geen eerstelijns geboortezorg. Bevallingen vinden plaats in het ziekenhuis onder gynaecologisch toezicht. Thuisbevallingen zijn bij wet verboden. Ook kraamzorg is een vorm van zorg die niet beschikbaar is in Bulgarije.

“Iets anders vreemds was de kraamzorg. Ik en mijn partner zagen dat niet zo zitten, want in onze cultuur bestaat dat niet. Het is raar om in die periode een vreemde in je huis toe te laten, terwijl je kwetsbaar bent en je juist gewoon ruimte nodig hebt.‘’

Bulgaarse vrouw

Te weinig leefstijladviezen

Onze onderzoekers concluderen dat er diverse oorzaken zijn waardoor de Bulgaarse zwangeren niet of pas laat in beeld komen bij de geboortezorgprofessionals. Dat komt bijvoorbeeld omdat ze niet verzekerd zijn, of omdat ze lange werkdagen maken. Hierdoor vinden er onvoldoende gesprekken plaats over de zwangerschap en leefstijladviezen zoals vitaminegebruik, stoppen met roken en het verloop van de bevalling.
Verloskundigen, gynaecologen en jeugdverpleegkundigen voelen dat zij tekortschieten. Zorg op maat lukt bij deze doelgroep niet.

“Als ik een onverzekerde Bulgaarse zwangere doorverwijs naar het ziekenhuis voor een medische echo of consult, gaan ze negen van de tien keer niet. Om zonder ziektekostenverzekering het ziekenhuis in te komen, moet je een dagpas van 157 euro kopen, vaak is dat te duur.”

Verloskundige

Drempels in toegang tot zorg

We weten uit onderzoek dat ongunstige geboorte-uitkomsten, zoals een lager geboortegewicht of een kortere zwangerschapsduur, samenhangen met de drempels die zwangeren ervaren in de toegang tot zorg. Dit, in combinatie met de mindere kwaliteit van zorg die geboortezorgprofessionals kunnen leveren, heeft tot gevolg dat kinderen die geboren worden in Bulgaarse gezinnen een minder kansrijke start tegemoet gaan.

Feiten en cijfers

In 2022 waren er 50.306 mensen met een Bulgaarse achtergrond geregistreerd in Nederland. Veelal arbeidsmigranten. Het werkelijke aantal is waarschijnlijk (veel) hoger, omdat een groot deel van de migranten zich niet laat registreren.Er is weinig aandacht voor de gezondheid en het welzijn van arbeidsmigranten in Nederland. We weten wel dat veel arbeidsmigranten kwetsbaar zijn, door (een combinatie van) onderstaande factoren:

  • Laag- of ongeletterdheid.
  • Weinig of geen beheersing van de Nederlandse taal.
  • Weinig kennis van de Nederlandse regelgeving, instanties en gebruiken.
  • Klein of instabiel sociaal netwerk.
  • Veel gezinnen in één woning.
  • Onverzekerd zijn.

De Bulgaarse Roma lijken extra kwetsbaar door een opstapeling van de genoemde risicofactoren.

Aanbevelingen

Onze onderzoekers doen vier aanbevelingen in ‘Een valse start voor Bulgaarse baby’s’:

  1. Maak gebruik van de kennis en expertise van Bulgaarse inwoners.
  2. Maak gebruik van bestaande samenwerkingsverbanden.
  3. Werk domeinoverstijgend aan een integrale aanpak.
  4. Werk samen aan betere communicatie (per 1 januari 2023 kun je de inzet van een tolk in de geboortezorg declareren) en passende informatie.

Lees de volledige infosheet ‘Een valse start voor Bulgaarse baby’s’.

Naar boven