Infosheet

Een valse start voor Bulgaarse baby’s

Waarom Bulgaarse arbeidsmigranten minder toegang hebben tot geboortezorg.

Publicatie Prijs
Download infosheet gratis Download
Bekijk infosheet gratis Open

Deze infosheet is gebaseerd op de uitkomsten van een onderzoek waarin werd onderzocht hoe Bulgaarse arbeidsmigranten gebruikmaken van de Nederlandse geboortezorg en wat hun opvattingen hierover zijn. Ook werd het perspectief van geboortezorgprofessionals en jeugdverpleegkundigen op het gebruik van de geboortezorg door Bulgaarse arbeidsmigranten in kaart gebracht.

Naar boven