Conferentie

Conferentie Wegwijs in Welbevinden

Conferentie

Maandag 14 oktober 2024 | 9.30 – 16.30 uur | Locatie: 1931, ‘s-Hertogenbosch

Pharos is één van de organisaties die in samenwerking met de Kenniscommunity van het Nationaal Programma Onderwijs de conferentie ‘Wegwijs in Welbevinden’ organiseert. Deze dag richt zich op onderwijsprofessionals uit het funderend onderwijs en biedt een uitgebreid programma met diverse sprekers.

Het welbevinden van leerlingen is cruciaal voor hun leerprestaties en ontwikkeling. De coronacrisis heeft deze balans verstoord, waardoor het belang van zowel onderwijs als welbevinden is toegenomen. De conferentie behandelt hoe scholen het welbevinden van leerlingen kunnen vergroten, hulp kunnen organiseren en de veerkracht van docenten kunnen versterken (ondanks de hoge werkdruk).

De dag biedt ruimte voor kennisdeling, ervaringsuitwisseling en inspiratie, waarmee deelnemers direct aan de slag kunnen in hun eigen scholen. De conferentie is bedoeld voor schoolleiders, leraren, zorgcoördinatoren en ander onderwijspersoneel, evenals beleidsadviseurs en ondersteunende organisaties.

Meldt je hier hier aan!

Naar boven